15.08.2017
Karel Horník

Obnova lesního koupaliště zahájena

Oprava koupaliště byla zahájena v červenci a je již v plné realizaci. Podněty od veřejnosti z projednání budou zapracovány do další fáze projektu - oprava okolí koupaliště (předpokládaná realizace 2018).


Radnice oslovila v poptávkovém řízení 12 firem a obdržela tři nabídky, přičemž byla zvolena nabídka firmy EVOSA spol. s r.o. s nejlepší nabídkovou cenou 4 435 860 Kč včetně DPH, která nyní zajišťuje celkovou opravu původní bazénové vany.

V první etapě dochází ke kompletní opravě stávající vany, zejména opravě jedné ze zhroucených zdí a vyspárování celé plochy:

Foto č.1: Lesní koupaliště - srpen 2018, opěrná zeď

 

Foto č.2: Lesní koupaliště - srpen 2018, spárování opěrné zdi


Nastavení cookies