Další liberecká škola září novým kábátem 

 

 

Rekonstrukce Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace byla 27.1.2020 vydáním kolaudačního souhlasu ukončena.

Stavební práce byly provedeny firmou Pozemní stavitelství s.r.o. a spočívaly v zateplení pláště budovy, výměně výplní okenních a dveřních otvorů, také byly provedeny další činnosti směřující k řešení a instalaci řízeného větrání a rekuperaci tepla. Práce byly zahájeny 1. 3. 2019 a ukončeny 11. 12. 2019. Celková cena rekonstrukce činila 22,6 mil. Kč včetně DPH.

Rekonstrukce byla realizována v rámci dvou projektů: 
1.    Projekt „5.1a Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská v Liberci – energetické úspory“ s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006799.
Míra dotace je 40 % ze způsobilých výdajů projektu, celková výše dotace činí 3,8 mil Kč.

2.    Projekt „5.1b Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská v Liberci – energetické úspory“ s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006798.
Míra dotace je 70 % ze způsobilých výdajů projektu, celková výše dotace činí 1,6 mil Kč. 

Cílem projektů bylo zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy, vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy, snížení konečné spotřeby energií a tím v konečném důsledku ke snížení emisí. Projekty jsou spolufinancovány s Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životního prostředí. 

Nastavení cookies