16.04.2012
Karel Horník

Seminář pro žadatele a příjemce v rámci IPRM Liberec

Seminář se uskuteční dne 24.4.2012 od 13:00 do 15:00h v sále č. 11.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele a příjemce v rámci IPRM Liberec  - Atraktivní a kvalitní život v Liberci pořádaný ve spolupráci s firmou AQE, a.s. a Úřadem Regionální rady NUTS II SV, který se uskuteční dne 24.4.2012 od 13:00 do 15:00h v sále č. 11 budovy radnice v Liberci, Nám. Dr. E. Beneše 1. Na programu bude podrobný popis projektového cyklu včetně jednotlivých fází projektové přípravy a  realizace, v druhé části pak informace o zadávání veřejných zakázek v podmínkách ROP a o kontrole projektu.


Program:

13:00-14:00        projektový cyklus, (AQE, a.s.)
14:00-15:00        zadávání veřejných zakázek, kontrola projektu (ÚRR)

Nastavení cookies