02.01.2019

Rekonstrukce azylového domu úspěšně pokračuje

Stavební práce na objektu bývalé mateřské školy ve Věkově ulici v liberecké čtvrti Ruprechtice byly zahájeny v září 2018. Hotovo bude v březnu 2019. Nově tu vznikne azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi.


Rekonstrukci více než 100 let starého objektu realizuje STAVO-UNION, stavební společnost s.r.o.

Klientům bude azylový dům k dispozici na jaře roku 2019.

V současné době jsou již provedeny bourací práce a svislé konstrukce. Rozvody instalací (voda, elektro atd.) a výplně otvorů, včetně repase stávajících, jsou téměř před dokončením. Započaty byly také úpravy vnějších i vnitřních povrchů a vodorovných konstrukcí.
 Nastavení cookies