ALIZI

                      


Projekt: ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Cíle projektu: Cílem projektu je zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Liberec a Žitava na podporu česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Vzhledem k integračnímu procesu na česko-saské hranici (vstup ČR do EU 2004, vstup ČR do Shengenského prostoru 2007, možnost pracovního uplatnění 2011) existuje šance, že se město Liberec vyvine díky své hospodářské síle a široké nabídce služeb jako přeshraniční centrum česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Město Žitava se posune díky tomuto integračnímu procesu ze své pozice na kraji a naskytne se šance úzkého partnerství mezi oběma městy k užitku rozšířeného území. Předmětem tohoto partnerství jsou perspektivně silnější přeshraniční provázanosti v oblastech bydlení, pracovního trhu, společné popř. lépe dohodnuté veřejné nabídky, atd.

Období realizace: 15. 4. 2016 (začátek příprav) až 30. 9. 2020
 

Aktuality

30.11.2018

Rozvoji cyklodopravy má pomoci koordinátor

Nové cyklostezky v Liberci postupně vznikají, plánů na vybudování dalších je také dost, magistrát má rozpracované nové projekty, rozjel se systém sdílení kol, ale něco tomu stále chybí.
 
12.06.2018

Životní prostředí hranice nedělí, shodli se v Žitavě

Workshop na téma životní prostředí proběhl tentokrát v německé Žitavě. Otevřel řadu palčivých témat.
 
13.04.2018

Liberec jedná se Žitavou o dopravě

Workshop DOPRAVA se uskutečnil 10. dubna 2018 v unikátních prostorách liberecké kavárny Pošta. Účastnila se ho převážně odborná veřejnost.
 

O projektu

Celkové výdaje projektu: 242.799,04 EUR z toho dotace 210.768,21 EUR (dotační prostředky EU jsou 85% a pro CZ partnery navíc příspěvek 5% ze státního rozpočtu České republiky)

Rozpočet pro statutární město Liberec - 56 490,09 EUR (z toho dotační prostředky EU a SR max. 50 841,07 EUR) + vlastní podíl SML min. 5 649,02 EUR

Registrační číslo žádosti: 100282204


Kooperační partneři:

  • Euroregion Nisa (Lead Partner)
  • Stadtverwaltung Zittau (Projektový partner)
  • Statutární město Liberec (Projektový partner)


Aktivity projektu:
1. Prioritní aktivitou projektu je ­vypracování strategického dokumentu, který je nutnou podmínkou pro další rozvoj oblasti. Vypracováním strategického dokumentu získají města jedinečný nástroj, který jim utvoří jasnou představu o limitech a příležitostech v území. Dokument bude mít dvě části – první bude analyzovat současný stav, existující vztahy, potřeby a příležitosti, druhá část koncepce bude zahrnovat opatření a doporučení pro stanovení dalšího směru vývoje a společné vize.

2. Pět společných workshopů se bude zabývat tématy, která jsou identifikována jako zdroje s největším potenciálem pro budoucí rozvoj oblasti spolupráce Liberec - Žitava. Pro témata bydlení, vzdělávání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí a mobilita budou utvořeny nezávislé pracovní skupiny, které se sejdou na plánovaných workshopech, výstupy workshopů se stanou podkladem pro dopracování strategického dokumentu.

3. Bude zpracována statistická srovnávací brožura Liberec - Žitava pro využití při workshopech, zpracování strategického dokumentu a při plánování a zpracování navazujících společných aktivit v oblasti spolupráce.

4. V zájmu podpory a zintenzivnění institucionální spolupráce bude připravena série aktivit iniciujících kooperaci správních orgánů a odborů. Pro odstranění existující institucionální a jazykové bariéry bude zrealizována na každé straně hranice série pěti výměnných pobytů zástupců jednotlivých oddělení s potenciálem přeshraničního dosahu, zabývající se problematikou, která bude předmětem zpracovávaného strategického dokumentu a workshopů (bydlení, vzdělání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí, mobilita). V budoucnu se stanou tito vyslanci "styčnými důstojníky" při komunikaci s úřadem v zahraničí a při přípravě a realizaci dalších přeshraničních projektů a aktivit ve smyslu sbližování obou měst/území.

Metodiku a další informace k programu naleznete na http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Stav projektu

10/2020 Vyúčtování projektu ALiZi
08/2020 Závěrečné připomínkování strategického dokumentu
03/2020 Workshop s odborníky v Liberci v rámci tvorby strategického dokumentu
11/2019 Workshop s odborníky v Žitavě v rámci tvorby strategického dokumentu
09/2019 Připomínkování první části strategického dokumentu
04/2019 Prodloužení projektu do 06/2020
03/2019 Žitava uzavírá smlouvu s dodavatelem na zpracování strategického dokumentu – společností FUTOUR Dresden
02/2019 Výběrové řízení na nového dodavatele strategického dokumentu
01/2019 Připomínkování zadání veřejné zakázky německého partnera na zpracování strategického dokumentu
11/2018 Kulatý stůl k cyklodopravě – přizván i žitavský odborník na dopravu pan Matthias Böhm
10/2018 Připomínkování vznikajícího strategického dokumentu
09/2018 Realizace 5. workshopu na téma Vzdělávání v Žitavě
08/2018 Realizace 4. workshopu na téma Cestovní ruch v Žitavě
07/2018 Zahájení stáže 5. žitavského úředníka v Liberci za oblast životního prostředí
06/2018 Zahájení stáže 5. libereckého úředníka v Žitavě za oblast cestovního ruchu
05/2018 Realizace 3. workshopu na téma Životní prostředí v Žitavě
04/2018 Realizace 2. workshopu na téma Doprava v Liberci
03/2018 Příprava 2. odborného workshopu na téma Doprava. Zahájení stáže 4. žitavského úředníka v Liberci za oblast cestovní ruch
02/2018 Zahájení stáže 3. žitavského úředníka v Liberci za oblast vzdělávání a zároveň 4. libereckého úředníka v Žitavě za oblast životní prostředí
01/2018 Realizace 1. workshopu na téma Bydlení v Liberci
12/2017 Příprava 1. odborného workshopu na téma Bydlení
11/2017 Německý partner uzavírá smlouvu s dodavatelem na zpracování strategického dokumentu – společností Royal Haskoning DHV
10/2017 Zahájení stáže 3. libereckého úředníka v Žitavě za oblast cestovní ruch
09/2017 Zahájení stáží 2 žitavských úředníků v Liberci za oblast dopravy a bydlení
06/2017 Zahájení stáží 2 libereckých úředníků v Žitavě za oblast bydlení a vzdělávání
05/2017 Zahájeny výměnné pobyty odborných zaměstnanců obou měst. Zástupce statutárního města Liberec strávil první část své stáže v Žitavě, druhá část je naplánována v letních měsících.
04/2017 Připomínkování zadání veřejné zakázky německého partnera na zpracování strategického dokumentu
03/2017 Kick-off meeting - proběhla zahajovací konference projektu, kde se setkali zástupci všech projektových partnerů, dalších obcí v území a odborníků pro 5 posuzovaných témat projektu


Kontakty:

projektová manažerka
Ing. Stanislava Mimrová
manažerka oddělení rozvojové koncepce
Email: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 503

 

Nastavení cookies