15.11.2017
Jan Král

V Krásné Studánce začala výstavba nové hasičské zbrojnice

Zbrusu nové hasičské zbrojnice se už v příštím roce dočkají dobrovolní hasiči z Liberce – Krásné Studánky. Na místě té původní, téměř sedmdesát let staré, vyroste zcela moderní a plně vybavená zbrojnice, a to díky úspěšnému projektu „4 města zachraňují přes hranice“.


                          

Projekt kromě sboru dobrovolných hasičů v Krásné Studánce podpoří také sbory v Hrádku nad Nisou a německých městech Herrnhutu a Žitavě.

Než se začne se samotnou výstavbou, je potřeba původní zbrojnici zbourat, a toho se s kladivy v ruce symbolicky ujali ve středu 15. listopadu primátor města Tibor Batthyány a velitel jednotky Josef Hazi. Na slavnostní zahájení přestavby dorazili také náměstci primátora Jan Korytář a Tomáš Kysela a autor návrhu architekt Vojtěch Šrut, který je současně členem sboru.

Hasičskou zbrojnici postaví firma TOMIVOS s.r.o. z Mníšku za cenu 13,6 mil. Kč včetně DPH. Většinu nákladů (85 %) pokryje evropská dotace. Dalších pět procent půjde ze státního rozpočtu České republiky. Předpokládaný termín ukončení stavby je v září příštího roku.

„Tento projekt je jeden z těch dobře fungujících. Jeho součástí je především výstavba nové hasičské zbrojnice v Krásné Studánce, která nahradí a výrazně předčí tu současnou již nevyhovující. Dobrovolní hasiči včetně výjezdové jednotky tak budou mít zcela nové zázemí, jak pro sebe, tak i pro techniku nebo pro práci s mládeží,“ řekl primátor Tibor Batthyány. „Projekt se rozbíhal ještě před mým nástupem do funkce primátora a rád bych poděkoval tehdejšímu vedoucímu oddělení přípravy a řízení projektů Martinu Čechovi a současným pracovníkům oddělení Veronice Futóové, Haně Řepkové a Pavlu Smaržovi. Velké díky si samozřejmě zaslouží také velitel jednotky Josef Hazi a vedoucí oddělení krizového řízení Lubomír Popp,“ dodal primátor.

Město Liberec, zastoupené v rámci projektu Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Krásná Studánka, získá také díky projektu rychlý zásahový vůz, speciální dopravní automobil a přívěs se člunem pro práci na vodě.

S nápadem na přestavbu zbrojnice přišel před několika lety velitel jednotky Josef Hazi. Shodou okolností mají ve svém sboru architekta, který se postaral o vypracování podoby a projektové dokumentace nové zbrojnice. „Byla to velká souhra šťastných náhod a spolupráce a ochota více lidí,“ zmínil Josef Hazi. „Původní zbrojnice už v mnoha ohledech nesplňovala základní požadavky, zázemí naprosto nevyhovovalo,“ doplnil velitel jednotky, která čítá dvě desítky hasičů a má kolem čtyřiceti výjezdů ročně.

Novostavba je navržena jako jednopodlažní objekt s malou dvoupodlažní vestavbou. V přední části budovy vznikne garáž pro tři hasičské automobily. V zadní části budou mít hasiči zasedací místnost včetně zázemí, šatny a sociálního zařízení. V druhém podlaží bude umístěna velitelská místnost, technická místnost a otevřená galerie nad společenskou místností. Nová zbrojnice bude bezbariérově přístupná v přízemí, kde budou umístěny hlavní části provozu přístupné pro veřejnost.

Statutárního město Liberec je lead partnerem projektu „4 města zachraňují přes hranice“ a partnery jsou město Hrádek nad Nisou a německá města Žitava a Herrnhut. Projekt je spolufinancován 85 % z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a 5 % ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři). Zbylé výdaje hradí každý partner ze svého rozpočtu. Celková výše dotace z EU činí 2 304 436,04 EUR.

 

 

 

In Krásná Studánka wurde der Bau des neuen Feuerwehrhauses gestartet

Die Freiwillige Feuerwehr in Liberec – Krásná Studánka erleben schon im nächsten Jahr das völlig neue Feuerwehrhaus. Auf der Stelle des ursprünglichen, fast siebzig Jahre alten Feuerwehrhauses wächst ein ganz modernes und voll ausgerüstetes Gerätehaus und dies dank des erfolgreichen Projektes „4 Städte retten über die Grenze, 100253106“. Im Rahmen des Projektes werden neben der Feuerwehr in Krásná Studánka auch die Feuerwehren in Hrádek nad Nisou und in deutschen Städten Herrnhut und Zittau gefördert.

Bevor man mit den Bauarbeiten beginnt, ist es notwendig, das ursprüngliche Feuerwehrhaus abzubauen. Diese Aufgabe übernahmen symbolisch am 15. November der Oberbürgermeister der Stadt Liberec Tibor Batthyány und Leiter der Feuerwehreinheit von Krásná Studánka Josef Hazi. Beim feierlichen Start der Umbaumaßnahmen waren auch die stellvertretenden Oberbürgermeister Jan Korytář und Tomáš Kysela sowie der Planer und Architekt Vojtěch Šrut, welcher Mitglied der Feuerwehreinheit ist.

Das Feuerwehrhaus wird vom Bauunternehmen TOMIVOS s.r.o. von Mníšek für  13,6 Mil. CZK bauen. Die meisten Kosten (85 %) werden aus den Mitteln der EU finanziert. Weitere 5% werden aus dem Haushalt des Staates gedeckt. Der geplante Termin für die Übergabe des neuen Feuerwehrhauses ist für September 2018 festgelegt.

„Dieses Projekt gehört zu den Projekten, welche sehr gut funktionieren. Ein Teil des Projektes ist der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Krásná Studánka, welches das unzureichende Gerätehaus ersetzt. Die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Einsatztechnik bekommen so ein ganz neues Hinterland für sich selbst, für die Technik sowie für die Arbeit mit Jugendfeuerwehr,“ sagte der Oberbürgermeister Tibor Batthyány. „Das Vorhaben wurde noch vor meinem Diensteintritt vorbereitet und ich sollte mich bei dem damaligen Leiter der Abteilung für die Projektvorbereitung und –leitung Martin Čech sowie bei den heutigen Mitarbeitern Veronika Futóová, Hana Řepková und Pavel Smarž bedanken. Ein großes Dankeschön gehört auch dem Feuerwehrleiter Josef Hazi und dem Leiter der Krisenabteilung Lubomír Popp,“  ergänzte der Oberbürgermeister.

Die Stadt Liberec, welche im Projekt mit der Freiwilligen Feuerwehr Krásná Studánka vertreten wird, bekommt im Rahmen des Projektes einen schnellen Einsatzfahrzeug, einen speziellen Transportwagen und Anhänger mit dem Schlauchboot für die Arbeit im Wasser.

Mit der Idee für den Umbau des Gerätehauses kam vor einigen Jahren der Feuerwehrleiter Josef Hazi. Durch einen Zufall ist in der Feuerwehreinheit auch ein Architekt, welcher das neue Feuerwehrhaus entwarf und die Planungsdokumentation erarbeitete. „Es war ein glücklicher Zufall, ein Zusammenspiel und eine Zusammenarbeit von mehreren Akteuren,“ betonte  Josef Hazi. „Das ursprüngliche Feuerwehrhaus erfüllte aus mehreren Hinsichten die grundlegenden Ansprüche und das Hintergrund reichte für die aktuelle Arbeit der Feuerwehr nicht mehr aus,“ ergänzte noch der Feuerwehrleiter, dessen Einheit zwanzig Personen hat und jährlich rund vierzig Einsatze durchführt.

Der Neubau wurde als einstöckiges Objekt mit einem kleinen zweistöckigen Einbau entworfen. Im Vorderhaus entsteht eine Garage für drei Feuerwehrautos. Im hinteren Teil hat die Feuerwehr einen Gemeinschaftsraum, Umkleidekabinen und Sanitärräume. Im zweiten Stock befindet sich das Kommandozimmer, Technikraum und eine offene Galerie oberhalb des Gemeinschaftsraumes. Das neue Feuerwehrhaus wird im Erdgeschoss barrierefrei und hier auch für die breite Öffentlichkeit offen.

Die kreißfreie Stadt Liberec ist der Leadpartner des Projektes „4 Städte retten über die Grenze, 100253106“, im welchen zu weiteren Projektpartnern die Stadt Hrádek nad Nisou und deutsche Städte Zittau und Herrnhut zählen. Das Projekt wird mit 85 % aus dem Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 und mit 5 % aus dem Haushalt der Tschechischen Republik (tschechische Partner) gefördert. Die weiteren Mittel werden aus den Haushalten der jeweiligen Partner finanziert. Die Höhe der EU-Förderung beträgt 2 304 436,04 EUR.

Nastavení cookies