29.09.2018

Nová hasičárna zvyšuje bezpečnost obyvatel

Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky se při příležitosti 120 let od svého založení těší ze zbrusu nové hasičské zbrojnice. Moderní objekt vznikl díky úspěšnému projektu „4 města zachraňují přes hranice“, jehož lead partnerem je statutární město Liberec.

        

Na slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice dorazil v sobotu 29. září primátor Liberce Tibor Batthyány, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a také představitelé ostatních partnerů projektu - měst Hrádek nad Nisou, Žitavy a Herrnhutu. Podle primátora Tibora Batthyányho je projekt 4 města zachraňují přes hranice jedním z těch, které dávají smysl. „Za tento úspěšný projekt patří poděkování mnoha lidem včetně představitelů minulého vedení města, kteří stáli u jeho zrodu. Jednotka dobrovolných hasičů z Krásné Studánky patří k našim nejvytíženějším jednotkám a jsem rád, že má konečně k dispozici odpovídající zázemí. Navíc je velkým plusem, že dobrovolní hasiči si svou novou zbrojnici v podstatě ušili na míru,“ konstatoval primátor v narážce na to, že autorem architektonického návrhu je architekt Vojtěch Šrut, který je současně členem sboru. „Už když jsem poprvé viděl vizualizaci, tak jsem řekl, že tuhle zbrojnici prostě musíme mít. A výsledek skutečně stojí za to,“ dodal primátor.

S nápadem na přestavbu zbrojnice přišel před několika lety velitel výjezdové jednotky Josef Hazi, který říká, že stará a nová budova vůbec nesnesou srovnání. „Původní hasičárna byla stará téměř sedmdesát let a byla naprosto nevyhovující, zatímco ta nová je ve všech ohledech budovou 21. století. Už nemusíme řešit teplou vodu ani topení, které jsme si dříve zajišťovali i pomocí přímotopů a konečně máme více místa kolem techniky, takže při výjezdech nemusíme hromadně nasedat venku. Obecně máme k dispozici zázemí, o jakém jsme si dříve mohli nechat jen zdát, a bez problémů tu můžeme distribuovat i humanitární pomoc,“ komentoval velitel JSDHO Krásná Studánka Josef Hazi.

Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky sídlí na půli cesty mezi Libercem a Raspenavou, odkud vyjíždějí profesionální hasiči. „Znamená to, že zvyšujeme bezpečnostní komfort obyvatel okrajových částí Liberce a obcí směrem na Frýdlant, což byl ostatně náš cíl,“ doplnil k modernizaci hasičské zbrojnice Josef Hazi.

Novostavba je jednopodlažním objektem s malou dvoupodlažní vestavbou. V přední části budovy vznikla garáž pro tři hasičské automobily, zatímco v zadní části mají hasiči zasedací místnost včetně zázemí, šatny a sociálního zařízení. Ve druhém podlaží je umístěna velitelská místnost, technická místnost a otevřená galerie nad společenskou místností. Nová zbrojnice je bezbariérově přístupná v přízemí, kde jsou umístěny hlavní části provozu přístupné pro veřejnost. Stavba byla zahájena loni v listopadu, zhotovitelem byla firma TOMIVOS s.r.o. z Mníšku. Cena stavebních prací včetně interiérového vybavení vyšla na 13,7 milionů Kč včetně DPH.

Město Liberec, zastoupené v rámci projektu Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Krásná Studánka, získá díky projektu také rychlý zásahový vůz, speciální dopravní automobil a přívěs se člunem pro práci na vodě.

Lead partnerem projektu 4 města zachraňují přes hranice je statutární město Liberec, dalšími partnery jsou město Hrádek nad Nisou a německá města Žitava a Herrnhut. Projekt je spolufinancován 85 % z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a 5 % ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři). Zbylé výdaje hradí každý partner ze svého rozpočtu. Celková náklady projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace činí 2 754 513 eur.

Mit dem neuen Feuerwehrhaus wird die Sicherheit der Bevölkerung gestiegen

Die freiwillige Feuerwehr in Krásná Studánka freut sich anlässlich des 120-jährigen Jubiläums über ein ganz neues Feuerwehrhaus. Das moderne Objekt entstand dank des erfolgreichen Projektes „4 Städte retten über die Grenze“, dessen Lead Partner die kreisfreie Stadt Liberec ist.

Zur feierlichen Einweihung und Eröffnung des Feuerwehrhauses kamen am 29. September der Oberbürgermeister von Liberec Tibor Batthyány, der Hauptmann des Bezirkes Liberec Martin Půta sowie die Vertreter der weiteren Projektpartner – der Stadt Hrádek nad Nisou, der Groβen Kreisstadt Stadt Zittau und der Stadt Herrnhut. Nach Oberbürgermeister Tibor Batthyány ist das Projekt 4 Städte retten über die Grenze eines von den Projekten, welche einen groβen Sinn haben. „Ein groβes Dankeschön für das Projekt gehört  vielen Leuten incl. den Vertretern der vorigen Stadtführung, welche bei der Vorbereitung des Vorhabens mitwirkten. Die Feuerwehreinheit in Krásná Studánka gehört zu den stark ausgelasteten Einheiten und ich freue mich, dass sie endlich ein entsprechendes Hinterland zur Verfügung hat. Ein groβer Vorteil dabei ist, dass die freiwillige Feuerwehr das neue Haus selbst mit geplant hat“ sagte der Oberbürgermeister. Der Autor des architektonischen Entwurfes ist der Architekt Vojtěch Šrut, welcher selbst Mitglied der Feuerwehreinheit ist. „Als ich das erste Mal die Visualisierung sah, sagte ich mir, dass wir dieses Feuerwehrhaus haben müssen. Und das Ergebnis ist tatsächlich hervorragend“ ergänzte der Oberbürgermeister.

Zu der Idee für den Umbau des Feuerwehrhauses kam es vor einigen Jahren, so der Leiter der Einsatzgruppe Josef Hazi, welcher feststellte, dass das alte und das neue Haus nicht zu vergleichen sind. „Das alte Feuerwehrhaus war fast siebzig Jahre alt und nicht bedarfsgerecht, das neue Gebäude entspricht den Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir müssen uns nicht mehr um die Heizung und Warmwasseraufbereitung kümmern und wir haben endlich genug Raum um die Technik herum und wir müssen bei den Einsätzen nicht mehr draußen in das Einsatzfahrzeug einsteigen. Wir haben jetzt so ein Hinterland zur Verfügung, über welches wir träumten. Wir können ohne Probleme auch humanitäre Hilfe organisieren“ ergänzte der Leiter der freiwilligen Feuerwehr Krásná Studánka Herr Josef Hazi.

Die freiwillige Feuerwehr Krásná Studánka hat den Sitz auf dem halben Weg zwischen Liberec und Raspenava, wohin die professionellen Feuerwehreinheiten zu Einsätzen fahren. „Das bedeutet, dass wir das Sicherheitskomfort der Bevölkerung aus den Ortsteilen von Liberec und aus den Gemeinden in Richtung Frýdlant erhöhen, was auch unser Ziel war“ ergänzte Herr Josef Hazi noch zur Modernisierung des Feuerwehrhauses

Der Neubau ist ein einstöckiges Gebäude mit einem Einbau im zweiten Stock. Im Vorderteil entstand eine Garage für drei Feuerwehrfahrzeuge, im Hinterteil befinden sich ein Tagungsraum, mit Umkleideraum und Sanitärraum. Im zweiten Stock befinden sich der Kommandoraum, ein technischer Raum und eine offene Galerie oberhalb des Tagungsraumes. Das neue Feuerwehrhaus ist im Erdgeschoss barrierefrei, dort befinden sich die Räumlichkeiten, welche auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Baumaßnahmen wurden im November 2017 gestartet. Der Neubau wurde von der Firma TOMIVOS s.r.o. aus Mníšek u Liberce umgesetzt. Der Preis für den Neubau und Ausstattung von Innenräumen betrug 13,7 Mil. CZK incl. MwSt.

Die Stadt Liberec, welche im Rahmen des Projektes durch die freiwillige Feuerwehr Krásná Studánka vertreten ist, erwirbt dank des Projektes auch ein schnelles Einsatzfahrzeug, einen speziellen Transportwagen und einen Anhänger mit Boot für die Arbeit am Wasser.

Der Lead Partner des Projektes 4 Städte retten über die Grenze ist die Kreisfreie Stadt Liberec, zu den weiteren Partnern gehören die Stadt Hrádek nad Nisou und auf deutscher Seite die Groβe Kreisstadt Zittau und die Stadt Herrnhut. Das Projekt wird mit 85 % aus dem Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 und mit 5 % aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik (tschechische Partner) finanziert. Die weiteren Ausgaben decken die Partner mit eigenen Mitteln. Die Gesamtkosten des Projektes entsprechend dem Zuwendungsvertrag betragen 2 754 513 Eur.

Nastavení cookies