12.09.2018

Mezinárodní prázdninový tábor pro malé hasiče v Sebnitz

Mladí hasiči z Hrádku nad Nisou, Liberce – Krásné Studánky, Žitavy a Herrnhutu měli o prázdninách společné soustředění v Sebnitz.

        


V polovině letních prázdnin se v rámci projektu „4 města zachraňují přes hranice“ zúčastnili mladí hasiči z Euroregionu Nisa, v tomto případě z Hrádku nad Nisou, Liberce – Krásné Studánky, Žitavy a Herrnhutu, letního tábora.

Soustředění, které probíhalo v areálu Kiez ve městě Sebnitz, pořádalo partnerské město Žitava. Na každý den byly připraveny zajímavé společné aktivity jako např. lesní rallye, orientační běh s GPS, terénní hra pod názvem „Game over“, dinopark nebo návštěva aquacentra Mariba v Neustadtu. Děti také poznávaly region svých sousedů a tak se podívaly i do pevnosti Königstein.

Nejen přes den, ale i navečer byly připraveny společné aktivity, a tak se děti mohly blíže seznámit.

V rámci programu byla také blíže představena činnost dobrovolných hasičů, jejich úkoly, nezbytný výcvik a akce, kterých se účastní nebo je sami realizují.

 

Internationales Ferienprogramm für junge Feuerwehr in Sebnitz

In der Mitte der Ferien nahmen die Feuerwehrkinder und –jugendliche aus der Euroregion Neiβe, in diesem Fall aus Hrádek nad Nisou, Liberec – Krásná Studánka, Zittau und Herrnhut im Rahmen des Projektes „4 Städte retten über die Grenzen“ am Ferienprogramm teil.

Die Veranstaltung, welche im Areal Kiez in der Stadt Sebnitz stattfand, organisierte die Partnerstadt Zittau. Für jeden Tag wurden interessante gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. die Waldrallye, Orientierungslauf mit der GPS, Geländespiel „Game over“ vorbereitet. Die Teilnehmer besuchten auch ein Dinosaurierpark und das Aquazentrum Mariba in Neustadt. Die Kinder lernten auch die Nachbarregion kennen. So waren sie in der Festung Königstein.

Nicht nur am Tag, sondern auch am Abend wurden gemeinsame Aktivitäten eingeplant und umgesetzt, so hatten die Kinder auch die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen.

Im Rahmen des Programmes wurden auch die Aktivitäten der freiwilligen Feuerwehr, derer Aufgaben, notwendige Übungen und Veranstaltungen, welche sie selbst organisiert oder dabei mitwirkt präsentiert.


Text a foto: Hasiči Hrádek nad Nisou

 

 

Nastavení cookies