05.12.2018

Hrádeckými ulicemi putovala hasičská mládež

V sobotu 17. 11. 2018 proběhlo v ulicích Hrádku nad Nisou mezinárodní setkání hasičské mládeže čtyř měst, Hrádku nad Nisou, Liberce - Krásné Studánky, německé Žitavy a Herrnhutu - Berthelsdorfu pod názvem "Děláme co nás baví / Wir Tun und dabei Spaß haben".


           

Setkání bylo součástí projektu "4 města zachraňují přes hranice / 4 Städte retten über die Grenze", který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Po snídani a krátkém úvodním seznámení s pravidly soutěže se přesně v devět hodin vydal první tým do ulic Hrádku nad Nisou. Podle mapy musel najít celkem sedm kontrol, kde měl plnit převážně hasičské disciplíny. V intervalu deseti minut se za ním vydala i další tři družstva.

První stanoviště bylo ve Skateparku, kde polovina každého družstva nejdříve smotala rozhozené hadice, druhá je pak opět rozhodila a rozhodčí zapsali celkový čas do soutěžní karty. Tu mělo každé družstvo i s mapou vždy s sebou.
Na druhé kontrole týmy stavěly část protipovodňové stěny. Také zde se měřil čas stavby stěny z celkem patnácti dvoukomorových protipovodňových pytlů. Odtud se pak přesunuli do sportovního areálu u druhé základní školy. Připravena byla netradiční štafeta s hasičskými prvky.
Čtvrtým úkolem byl požární útok "na sucho", který probíhal poblíž Starého dvora. Připravený materiál polovina dětí propojila a druhá část skupiny toto požární příslušenství opět rozpojila.

Následovala zastávka na Horním náměstí u slunečních hodin a směrových šipek významných partnerů města Hrádku nad Nisou.
Zde byly určovány pomocí buzoly azimuty právě těchto partnerských měst, a to města Liberce, Žitavy a Herrnhutu.
Druhým úkolem na tomto stanovišti bylo pomocí buzoly zorientovat mapu. Podle ní jednotlivé soutěžní týmy putovaly a v daném místě měly určit, kterým směrem je sever.

Na šestém stanovišti v městském parku musely děti překonat připravený travez a po přelezení pavoučí sítě u hrádecké hasičárny doputovaly do cíle.

Po obědě proběhlo vyhodnocení a vyhlášení celkového pořadí týmů. Vítězem se stalo družstvo ze Žitavy následované týmy z Krásné Studánky, Herrnhut-Berthelsdorfu a Hrádku nad Nisou.

V rámci soutěže byla dětem i jejich doprovodu představena nová technika hrádeckých hasičů pořízená díky finanční podpoře téhož projektu.  Novinkou ve vybavení je hasicí kontejner, EKO přívěs a osvětlovací souprava složená z osvětlovacího balónu a elektrocentrály.

Text a foto: Hasiči Hrádek nad Nisou

 

In Hrádek nad Nisou wanderte die junge Feuerwehr durch die Stadt

Am Samstag, den 17.11.2018 erfolgte ein internationaler Wettkampf der jungen Feuerwehr von vier Partnerstädten, von Hrádek nad Nisou, Liberec- Krásná Studánka, Zittau und Hernhutt - Berthelsdorf unter dem Titel „Wir Tun und dabei Spaß haben". Der Wettkampf war ein Teil des Projektes „4 Städte retten über die Grenze“, 100253106.
 
Das gemeinsame Projekt 4 města zachraňují přes hranice / 4 Städte retten über die Grenze wird aus dem Europäischen Fond für Regionalentwicklung im Rahmen des Programms zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 – 2020 gefördert.
Nach dem Frühstück und einer kurzen Einleitung zum Verlauf des Wettkampfes startete um neun Uhr die erste Mannschaft die Wanderung durch die Straβen in Hrádek nad Nisou, bei welcher sieben Stationen mit überwiegend Feuerwehraufgaben absolviert sein mussten. Im Intervall von sieben Minuten starteten dann auch weitere drei Mannschaften.
 
Die erste Station befand sich im hiesigen Skatepark, wo die Hälfte der Mannschaft die Feuerwehrschläuche zusammenrollen musste. Die zweite Hälfte wickelte die Schläuche wieder aus. Die Schiedsrichter trugen die Gesamtzeit in die Karte, welche jede Gruppe zusammen mit dem Stadtplan mit hatte. In der zweiten Station bauten die Mannschaften die Hochwassermauer auf, wobei hier die Zeit für die Zusammenstellung von fünfzehn Zweikammersäcke gemessen wurde. Von hier aus kamen die Kinder in das Sportareal bei der Grundschule, wo eine Stafette mit Feuerwehraufgaben vorbereitet wurde. Das Thema der weiteren Station war die Übung des Einsatzes, allerdings ohne Wasser", diese Station befand sich beim Objekt „Altes Hof“. Das vorbereitete Material wurde von der Hälfte von Kindern zusammengestellt, die weitere Hälfte baute das Einsatzsystem wieder aus.

Dann folgte eine Station am Oberen Marktplatz, bei der Sonnenuhr und Wegweisern zu wichtigen Partnern der Stadt Hrádek nad Nisou. Hier wurden die Azimute von Partnerstädten, also der Stadt Liberec, Zittau und Herrnhut gesucht. Auch die Orientierung in der Karte und Suche nach der Nordrichtung wurden hier geübt. Auf der sechsten Station beim Stadtpark mussten die Kinder ein Paar Hindernisse, wie zum Beispiel einen Querbalken oder ein Spinnennetz überqueren. Und dann kamen sie zum Ziel am Feuerwehrhaus.

Nach dem Mittagessen erfolgte eine gemeinsame Auswertung und Präsentation der Ergebnisse des Wettkampfes. Auf dem ersten Platz war die Mannschaft aus Zittau, der zweite Platz gehörte den Kindern von Krásná Studánka, den dritten Platz erkämpften die Kinder aus Berhelsdorf und den letzte, vierte Platz gehörte den Kindern von Hrádek nad Nisou. Im Rahmen des Wettkampfes wurden den Kindern sowie ihren Begleitern die neue Feuerwehrtechnik vorgestellt, welche im Rahmen des gemeinsamen Projektes beschaffen wurde und zwar der Löschcontainer, spezieller Anhänger, Beleuchtungssystem mit einem Ballon und Elektrozentrale.

Text a foto: Hasiči Hrádek nad Nisou

 

 

Nastavení cookies