19.03.2019

Dobrovolní hasiči v Krásné Studánce mají novou techniku

Jednotce teď pomáhá v práci nový dopravní automobil DEA Iveco Daily 4x4
s potřebným hasičským vybavením.

 

           


K přínosům projektu „4 města zachraňují přes hranice“ patří nejen nová hasičská zbrojnice, společné výcviky, předávání zkušeností a nová přátelství. V únoru převzali dobrovolní hasiči z Krásné Studánky do svého vybavení už druhé nové vozidlo, které bylo pořízeno díky mezinárodnímu projektu z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Z prostředků fondů EU a statutárního města Liberec byla zakoupena celkem dvě vozidla, která tak nahradí už zastaralou a nevyhovující techniku (velitelskou Ladu Nivu a dopravní Avii). 

Studánečtí hasiči jsou nyní vybaveni velitelským automobilem VEA na podvozku VW Transporter Kombi 4x4 s rozšířenou výbavou a dopravním automobilem DEA Iveco Daily 4x4 s hasičským vybavením.

Velitelský automobil dodala firma AUTOTREND, spol. s r. o. za cenu 1,6 mil. korun včetně DPH.  Slouží k přepravě velitele, případně členů jednotky a logistické podpoře během zásahu. Vozidlo disponuje potřebným požárním příslušenstvím a zabudovaným technickým vybavením. Kabina je vybavena např. svítilnami a radiostanicemi s dobíjením, páčidlem se stříhací čelistí a zásahovými přilbami. Vůz má také v přední části výkonný elektrický naviják.

Dopravní automobil Iveco Daily byl pořízen od firmy THT Polička, s.r.o. v ceně 3,3 mil. korun včetně DPH. Zajišťuje přepravu členů jednotky a vybavení na místo zásahu. Vozidlo má standardní výbavu jako např. zvukové a světelné výstražné zařízení, radiostanice, motorovou řetězovou pilu, elektrocentrálu, dýchací přístroje nebo kalové čerpadlo.


Věříme, že nové vybavení ulehčí jednotce dobrovolných hasičů těžkou a záslužnou práci, a také přispěje k celkovému zvýšení bezpečnosti v regionu.

 

Die Freiwillige Feuerwehr in Krásná Studánka hat eine neue Technik

Die Freiwillige Feuerwehr wird für ihre Arbeit mit einem neuen Transporter DEA Iveco Daily 4x4
für Personentransport und spezieller Einsatztechnik zur technischen Hilfeleistung ausgestattet.      

Zu dem Beitrag des Projektes „4 Städte retten über die Grenze“ gehören nicht nur das neue Feuerwehrhaus, gemeinsame Übungen, Transfer von Erfahrungen sowie neue Freundschaften. Im Februar übernahm die Freiwillige Feuerwehr von Krásná Studánka schon das zweiten neue speziellen Feuerwehrfahrzeug, welches dank des internationalen Projektes aus dem Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 beschafft wurde. Aus den EU-Mitteln und dem Haushalt der kreisfreien Stadt Liberec wurden zwei Fahrzeuge beschafft, mit welchen die veraltete und mangelhafte Technik (Einsatzwagen Lada Niva und Transporter Avia) ersetzt wurde.

Den Feuerwehrkameraden aus Krásná Studánka stehen so der Einsatzwagen VEA auf Fahrgestell VW Transporter Combi 4x4 mit erweiterter Ausrüstung sowie der Transporter DEA Iveco Daily 4x4 mit der Feuerwehrausstattung zur technischen Hilfeleistung zur Verfügung.

Der Einsatzwagen wurde von der Firma AUTOTREND, spol. s r.o. für den Preis 1,6 Mill. CZK incl. MwSt. geliefert.  Er dient als Einsatzleitfahrzeug und kann gleichzeitig auch Einsatzmaterial  transportieren. Der Wagen verfügt über notwendige Feuerwehrausrüstung zur technischen Hilfeleistung. In der Kabine befinden sich z.B. Handscheinwerfer und Funkstationen mit Ladegeräten, ein hydraulisches Rettungsgerät mit Schneider und Spreizer, aber auch weitere Einsatzhelme. Der Wagen verfügt auch über eine leistungsstarke Elektrowinde im Frontbereich des Autos.

Der Transporter Iveco Daily wurde von der Firma THT Polička, s.r.o. für den Preis 3,36 Mill. CZK incl. MwSt. geliefert. Der Transporter wird für die Beförderung der Einheitsmitglieder und des Materials zum Einsatzstandort genutzt. Das Fahrzeug verfügt über eine Standardausrüstung, zu welcher die Ton- und Lichtwarnanlage, Funkstationen, Motorsäge, Stromerzeugungsanlage, Atmungsgeräte sowie eine Schlammpumpe gehören.

Wir hoffen, dass die neue Ausstattung der Feuerwehreinheit ihre schwere und verdienstvolle Arbeit erleichtert und zur Erhöhung der Sicherheit in der Region beiträgt.

 

 

 

 

Nastavení cookies