12.11.2017

Děvět jednotek hasičů likvidovalo požár na česko-německé hranici nedaleko Oybina

V rámci projektu "4 města zachraňují přes hranice/4 Städte retten durh die Grenze" absolvovali taktické cvičení na pomezí hranic České republiky a Německa nedaleko Oybina.


                          

Fiktivní požár byl zahájen krátkých seznámením s plánen cvičení na učebně žitavských hasičů. Zde se hasiči dozvěděli, co je na místě události čeká. Po něm došlo k přesunu na místo cvičení a vlastnímu zahájení cvičení. Na místě byli přítomni hasiči z Oybina, Lückendorfu, Zittau, Zitta -Pethau, Berhelsdorfu, Olbersdorfu, Grossschönau, Hrádku nad Nisou a Liberce - Krásné Studánky.

Cílem cvičení byla likvidace požáru na vrcholu Jánských kamenů/Johannisstein, kde došlo k zahoření části chaty na německé straně s ohrožením přilehlého lesa. Jelikož na tomto vrcholu je nedostatek hasební vody, jednotky měly za úkol zajistit dostatečné množstsví této látky, a to jak za pomocí kyvadlové dálkové dopravy vody, tak dálkové vody pomocí hadicového vedené z nedalekých dvou vodních zdrojů, které se pod tímto vrcholem nacházejí. Zároveň probíhala záchrana celkem osmi osob z požáru zasažené boudy.

V průběhu cvičení však došlo k zapadnutí jednoho z vozidel žitavských hasičů na podmáčené louce. Na pomoc a vyproštění byl nasazen kontejnerový nosič hrádeckých hasičů. Ten však také zapadl v tomto velmi pomáčeném terénu. Jelikož se toto vozidlo nepodařilo vytáhnout standartními postupy za pomocí navijáků, velitel hrádeckých hasičů požádal o pomoc Skupinu technické pomoci Hrádek nad Nisou s vojenským speciálem Tatra, který je vybaven lanovým navijákem o celkové tažné síle 16 tun. Tím byl nakonec speciál vyproštěn na pevnou komunikaci. Auto žihtavských hasičů se podařilo vyprostit jejich profesionálními kolegy z Zittau. Dalo by se říci, že z taktického cvičení se stal "ostrý" zásah na vlastní techniku.

Toto cvičení bylo dalším krokem ke zlepšení spolupráce mezi hasičskými jednotkami na obou stranách hranice. I u tohoto zásahu byla využita již pořízená technika, a to kontejnerový nosič, který byl využit v průběhu zásahu k přepravě materiálu a velitelský automobil hasčů z Berthelsdorfu, ze kterého byl částečně řízen vlastní zásah.

Text a foto: Hasiči Hrádek nad Nisou

 

 

Neun Feuerwehreinheiten bekämpften den Brand auf der deutsch-tschechischen Grenze bei der Johannisbaude in Oybin/Hain

Im Rahmen des Projektes „4 Städte retten über die Grenze, 100253106" absolvierten die deutschen und tschechischen Einheiten die gemeinsame Übung am11.11.2017 an der deutsch-tschechischen Staatsgrenze in der Nähe von Oybin.

Die Übung wurde mit der theoretischen Einführung zum Plan des Einsatzes im Schulungsraum der Zittauer Feuerwehr gestartet. Hier erfuhren die Feuerwehrkollegen, was sie an der Einsatzstelle erwartet. Nach der Theorie kam es zum Transfer zum Einsatzort und Beginn der Übung. Alle beteiligten Feuerwehreinheiten, also aus Oybin, Lückendorf, Zittau, Zittau-Pethau, Herrnhut-Berhelsdorf, Olbersdorf, Großschönau, Hrádek nad Nisou und Liberec – Krásná Studánka waren dabei.

Das Ziel der Übung war die Bekämpfung des Brandes am Gipfel vom Johannisstein, wo es zum Brand in der Bergbaude auf deutscher Seite kam. Am Standort ist ein Mangel an Löschwasser, die Feuerwehreinheiten sollten die Wasserzuleitung absichern. Dies erfolgte durch die Tanklöschfahrzeuge sowie durch die zu den zwei Wasserbehältern aufgebaute Fernleitung. Weiterhin erfolgte die Rettung von 8 Personen, welche in der Bergbaude waren.

Während der Übung versank eines der Fahrzeuge der Zittauer Feuerwehr auf der nassen Wiese. Für die Bergung wurde der Containerträger der Hrádeker Feuerwehr eingesetzt. Sogar für dieses Fahrzeug waren die Bedingungen vor Ort zu schwierig und auch der blieb an der Stelle stehen und konnte nicht rausfahren. Als Hilfe wurden die hauptamtlichen Kameraden mit ihrem des Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Zittau geholt, welcher es gelungen ist, das eigene GWL-Fahrzeug zu bergen, der tschechische Containerträger war aber zu schwer. Der Leiter der Hrádeker Feuerwehr musste so das Technischen Hilfswerk von Hrádek nad Nisou um Unterstützung bitten, welches mit einem speziellen Militärfahrzeug Tatra mit Seilwinde mit einer Zugkraft von 16 t ausgerüstet ist. Nach zwei weniger erfolgreichen Bergungseinsätzen gelang es, den Containerträger auf die befestigte Straße zu ziehen.

So kann man sagen, dass die taktische simulierte Übung zu einem ernsten Einsatz geworden ist, bei welchem die Möglichkeiten der eigenen Technik sowie die Einsatzbereitschaft des Technischen Hilfswerks von Hrádek nad Nisou geprüft wurden.

Die Übung war der weitere Schritt zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehreinheiten auf beiden Seiten der Grenze. So konnte die, im Rahmen des Projektes geschaffene Technik, also der tschechische Containerträger für den Transport des Materials, das Einsatzfahrzeug von Herrhnut-Berhelsdorf eingesetzt und in reellen Situationen im gemeinsamen Einsatz getestet werden.

 

Nastavení cookies