27.02.2018

Čeští a němečtí hasiči cvičili na Kristýně

V sobotu 24. února 2018 se tři jednotky dobrovolných hasičů účastnily posledního z řady výcviků tentokrát na téma Záchrana osob z ledu.


                          

Výcvik byl součástí projektu „4 města zachraňují přes hranice / 4 Städte retten über die Grenze“ a účastnili se ho hasiči z Hrádku nad Nisou, Liberce - Krásné Studánky, a Hernnhut - Berthelsdorfu. Chyběli žitavští kolegové, kteří se bohužel na poslední chvíli omluvili.

Jednalo se v pořadí již o třetí praktický výcvik financovaný z tohoto projektu, který navazoval na jarní a podzimní odbornou přípravu, týkající se práce na klidné a tekoucí vodě. Zahájení a teoretická příprava proběhla u hasičů v Hrádku nad Nisou. Lektory byli stejně jako na jaře a na podzim členové Vodní potápěčské a záchranné služby Liberec. Podmínky pro výcvik byly velmi reálné, teplota vody 0°C, vzduch – 7°C a tloušťka ledu pouhých cca 10 - 13 cm.

Praktická část proběhla na vodní nádrži Kristýna v Hrádku nad Nisou. K výcviku bylo využito nové vybavení, pořízené z tohoto projektu. Cvičící si prakticky vyzkoušeli pohyb v ledové vodě, přiblížení k postižené osobě a různé způsoby záchrany za využití prostředků z výbavy hasičského auta. Jedná se o použití zásahové hadice, žebříků, miralonové smyce, osobních záchranných prostředků ….

Na závěr proběhlo obvyklé krátké vyhodnocení výcviku. Již tradičně také patří velký dík paní Romaně Cermanové, která všechna setkání oboustranně tlumočí. Poděkování patří také všem cca 30 účastníkům za aktivní přístup a libereckým potápěčům za odborné vedení a lektorování.

 

 

Tschechische und deutsche Feuerwehren übten am See Kristýna in Hrádek nad Nisou

Am Samstag, den 24. Februar 2018 nahmen drei freiwillige Feuerwehreinheiten an der letzten, der drei geplanten Übungen teil, welche durch die FF Hradek n.N. organisiert wurde. Diesmal war das Thema „Rettung von Personen aus dem Eis“. Die Übung war eine Aktivität innerhalb des Projektes „4 Städte retten über die Grenze“, an welcher die Feuerwehren aus Hrádek nad Nisou, Liberec - Krásná Studánka und Hernnhut – Berthelsdorf teilnahmen. Leider fehlten die Zittauer Kollegen, welche sich entschuldigten.

Es war bereits die dritte praktische Übung, welche aus dem gemeinsamen Projekt finanziert wurde. Sie beschloss den Übungszyklus zum Thema „Wasserrettung“ welcher bereits im Frühjahr sowie im Herbst, mit Rettungsmöglichkeiten im stillen und im fließenden Wasser absolviert wurde. Der theoretische Teil wurde bei der Feuerwehr in Hrádek nad Nisou durchgeführt. Zu den Vortragenden und Fachbegleitern zählten jetzt wie bei den anderen zwei Übungen die Mitglieder des Wasserrettungsdienstes Liberec. Die Bedingungen für die Übung waren hervorragend, die Wassertemperatur betrug 0°C, Lufttemperatur war – 7°C und die Eisstärke nur ca. 10 – 13 cm.

Der praktische Teil erfolgte am See Kristýna in Hrádek nad Nisou. Für die Übung wurde die neue Ausstattung genutzt, welche im Rahmen des Projektes angeschafft wurde. Die Feuerwehrkameraden trainierten die Bewegung im eiskalten Wasser, die Annäherung zum Ertrinkenden und Wege für die Rettung mit den Mitteln aus der Ausstattung des Feuerwehrfahrzeuges. Dazu zählten z.B. Schläuche, Leitern, Rettungsschleifen, persönliche Rettungsmittel u.a.

Zum Schluss erfolgte eine kurze Auswertung der Übung. Ein Dankeschön gehört auch Frau Romana Cermanová, welche alle Treffen und Veranstaltungen gedolmetscht hat. Bedanken möchten wir uns auch bei allen 30 Teilnehmern für das aktive Mitmachen und dem Liberecer Wasserrettungsdienst für die fachliche Führung und Begleitung.

Nastavení cookies