16.05.2016

Kdo nás bude vozit a za kolik?

Patřím k menšině politiků, kteří denně využívají veřejnou dopravu. V Liberci to není problém, k dispozici je hustá síť, páteřní tramvaj i moderní autobusy. Nejsem ale spokojený s cenami jízdného, které patří k nejvyšším v celé České republice.

Jednou z hlavních příčin drahého jízdného je, že značnou část dopravy nezajišťuje městský dopravní podnik (DPMLJ), ale společnost BusLine.

DPMLJ přeprodává firmě BusLine dopravní zakázky za cca 150 miliónů Kč ročně. Podle auditu, který jsme v dopravním podniku prosadili, jsou tyto smlouvy pro DPMLJ nevýhodné a v této podobě vůbec neměly být podepsány. Mezi hlavní problémy patří to, že cenu za dopravu si fakticky určuje dodavatel a dopravnímu podniku hrozí riziko platby několika stovek miliónů za nepochopitelné smluvní závazky, ze kterých DPMLJ ani cestující nemají vůbec nic.

Za tyto smlouvy platíme všichni. Vysokou cenou jízdného nebo tím, že město musí poslat do dopravního podniku peníze, které potom chybí jinde. Dvojnásobně doplácejí zaměstnanci dopravního podniku, protože úspory v DPMLJ jdou jen na jejich úkor, BusLine se na nich nepodílí.

Jak dál? Ano, DPMLJ může i nadále využívat služeb společnosti BusLine, ale za zcela jiných podmínek. Ty se musejí změnit bez zbytečných odkladů!

Základní smlouva s BusLine má platnost do konce roku 2019. Je potřeba včas rozhodnout, zda bude dopravní podnik zajišťovat po tomto datu dopravu samostatně nebo ji bude nadále přeprodávat. Názor můj i kolegů ze Změny pro Liberec je jednoznačný: chceme, aby DPMLJ zajišťoval veřejnou dopravu převážně vlastními silami. Žádný dopravní podnik v ČR v takové míře subdodávky nevyužívá a dobře víme proč.

Smlouvy nevýhodné pro DPMLJ vznikaly od roku 2009 až do roku 2014. Podepsali se na nich lidé, z nichž mnozí v podniku stále působí. Dosáhnout nápravy je proto složité a výsledek nejistý. Spolu s kolegy ze Změny budeme i nadále prosazovat řešení, které dlouhodobě posílí dopravní podnik a vytvoří dobré podmínky i pro všechny jeho zaměstnance. Přiznávám, že to nebude lehké, protože se jedná o spoustu peněz.

Město Jablonec nad Nisou vlastní kolem 0,3 % akcií DPMLJ, má ale nárok na dvě místa v představenstvu a další dvě místa v dozorčí radě firmy. Spolu se zastoupením liberecké opozice jde o značný vliv. Předsedou dozorčí rady DPMLJ je tak již druhé období Miroslav Pelta (ODS), ve statutárních orgánech figurují mj. Jiří Kittner a David Václavík (ODS, Starostové) a další zástupci ČSSD, ODS a Starostů.

Zpráva z auditu v DPMLJ je volně k dispozici mezi materiály pro zastupitelstvo města v březnu 2016 prostřednictvím webu www.liberec.cz.

 

 

 

Nastavení cookies