03.09.2017
Jana Kodymová DiS.

Liberecký magistrát chce zavést pozici městského architekta

Radní města byli informováni o návrhu zřízení pozice městského architekta, který bude stát v čele samostatného odboru s rozsáhlými pravomocemi.

Jeho základním úkolem bude koncepční a územně plánovací činnost, příprava územních studií a architektonických soutěží. V rámci přenesené působnosti pak bude zajišťovat posuzování významných stavebních záměrů, a to z pohledu jejich souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

Chceme, aby městský architekt dodal posuzování významných staveb, které formují urbanistickou tvář města, odbornou erudici a nadhled. Nahrává tomu i novela stavebního zákona, která odebírá stavebnímu úřadu posuzování stavebních záměrů z hlediska jejich souladu s územním plánem a cíli a úkoly územního plánování. Tato kompetence přejde na jinou složku magistrátu a navrhujeme, aby u významných záměrů toto posouzení prováděl právě městský architekt,“ říká radní Josef Šedlbauer, který příslušnou změnu organizační struktury magistrátu připravuje.

„Materiál stále upravujeme, abychom co nejvíce vyšli vstříc připomínkám zevnitř magistrátu, zhruba do měsíce se ale rada města bude muset rozhodnout. Pokud bude návrh schválen, účinnost organizační změny nastane shodně s účinností novely stavebního zákona, tedy k 1. lednu 2018, “ uzavírá Josef Šedlbauer.

 

 

Nastavení cookies