11.09.2016

Vydírání nelze jen ustupovat

Společnost BusLine chce od dopravního podniku dalších 33 miliónů korun za rok 2015. Jde o peníze navíc nad každoročních zhruba 150 miliónů, které již dopravní podnik platí BusLine za provozování autobusových linek v Jablonci a zčásti v Liberci. Dopravní podnik nárok odmítá.

BusLine tvrdí, že 33 miliónů potřebuje na platy řidičů. Pokud by je takto použil, řidičům BusLine by stouply platy o polovinu. Skutečně tomu někdo věří?

Na druhou stranu řidičům autobusů dopravního podniku by musely platy o polovinu klesnout, aby 33 miliónů mohlo být BusLine vyplaceno. To je samozřejmě nepřípustné.
Reálný scénář je podle mého názoru takový, že kdyby k výplatě této částky opravdu došlo, dopravní podnik by musel šetřit na platech, na investicích i na bezpečnosti až na úroveň degradace veřejné dopravy a většina peněz by skončila jako zisk majitelů BusLine nebo jako krytí ztráty z jiných aktivit této firmy.

Proč BusLine takto tvrdě vystoupil právě teď? Důvody vidím nejméně dva. Jeden z nich je, že na základě auditu v dopravním podniku byla s BusLine vedena jednání o narovnání smluvních vztahů. V posledním půlroce v nich ale nedošlo k žádnému pokroku a BusLine tímto krokem plně převzal iniciativu do svých rukou. Druhý důvod je čas – v počátcích trvání smlouvy se BusLine choval spíše vstřícně, teď se ale trvání desetileté smlouvy pomalu nachyluje a BusLine již opakovaně žádal o její prodloužení.

Pět let upozorňuji na problémy smlouvy mezi dopravním podnikem a BusLine a usiluji o nápravu. Na rizika a pravděpodobný další vývoj poukazovali i auditoři. Spolupráce s BusLine na řádném dokončení smlouvy je možná, ale za rovných podmínek. Vydírání ustupovat nelze. V představenstvu dopravního podniku jsme spolu s kolegy ze Změny pro Liberec s tímto názorem v menšině, vývoj však naše varování potvrzuje a nelze už dále popírat, co je zřejmé. 

Kde se vzalo 33 miliónů?
Podle BusLine mají na tyto peníze navíc (s označením „přiměřený zisk“) nárok podle smlouvy, ačkoli si je v předchozích letech neúčtovali. Absurdní důsledky tohoto nároku je nejlépe vidět na dopravě v Jablonci nad Nisou. Jablonec a okolní obce si objednávají dopravu od dopravního podniku. Pošlou mu na to příspěvek, něco přidá Liberecký kraj, něco se vybere od cestujících jako jízdné. Prakticky všechny tyto peníze dostane BusLine, jehož autobusy v Jablonci jezdí. Přesto chce teď BusLine od dopravního podniku další peníze, za samotný Jablonec je to téměř 20 miliónů, které dopravní podnik nikdy neměl.

V čistě obchodním vztahu by se řeklo, že dopravní podnik prostě uzavřel špatnou smlouvu, na které prodělává, a je to jeho problém. Smlouva, podepsaná v roce 2009 Jiřím Kittnerem, je opravdu špatná. Byla ale uzavřena napřímo, mimo zákon o veřejných zakázkách. Tento postup byl zdůvodněn tzv. bezúplatností – dopravní podnik měl prostě inkasovat od měst a od cestujících a BusLine tyto peníze předat. Požadavek „něčeho navíc“ popírá argumentaci, na základě které smlouva existuje.

 

Nastavení cookies