20.10.2019

Starostenská marnost

Blíží se rok vedení města v čele se Starosty. Jaký je hlavní výsledek? V tomto roce Liberec přišel kvůli neschopnosti nebo hádkám v koalici o parkovací dům u autobusového nádraží, o sběrný dvůr, kompostárnu a další již připravené projekty.

Když v roce 2014 přišla Změna pro Liberec do vedení města, našla prázdné šuplíky. Bylo nutné začít připravovat projekty od nuly. V roce 2018 jich bylo připravených nebo už rozběhnutých desítky. Některé z nich naštěstí pokračují – rekonstrukce škol, stavba městských bytů, azylový dům, rekonstrukce Liebiegovy vily… Jiné ale doplatily na neschopnost nebo rozhádanost vedení města a skončily. Většina z nich přitom měla již zajištěné financování z dotací, mimo městský rozpočet.

Parkovací dům u nádraží
Projekt nového autobusového nádraží s parkovacím domem město předalo i přes nesouhlas opozice kraji. Starostové ve vedení města i kraje prohlašovali, že projekt vylepší a odbavovací halu i parkovací dům vybudují, aby mohly sloužit do dvou let. Nedávno jsme se náhodou dozvěděli, že žádost o dotaci na parkovací dům kraj nestihne a na autobusové nádraží možná. Přišli jsme tak o 150 milionů již připravených v Integrovaném programu rozvoje území (IPRÚ) a ohrozili 2,5 miliardy v tomto programu, protože nebudou splněny jeho závazné cíle. 

Sběrný dvůr a kompostárna
Kompostárnu Liberec zatím nemá a vozit bioodpad někam jinam nemá smysl. Nutně ji potřebujeme. Sběrný dvůr v Ampérově ulici už kapacitně nestačí, další sběrný dvůr je tedy také velmi potřebný. Projekt na obojí byl připravený k podání žádosti o dotaci, kvůli hádkám ve vedení města ale termín propadl a další možnost už velmi pravděpodobně nebude.

Skládka Ruprechtice
Projekt na sanaci skládky u ruprechtického kamenolomu už měl dokonce dotaci přidělenou, ale město ji odmítlo. Místo aby hledalo cestu, jak omezit rizika projektu (není zřejmé, jaký je rozsah skládky zavalené kamením), prostě to nechalo být a dotace propadne. Město s projektem nemělo mít žádné náklady, ty nesl majitel kamenolomu, zato měla být v rámci projektu vybudována silnice, která by odvedla nákladní dopravu z obytné části Ruprechtic. 

Rekola
Na provoz sdílených kol se minulému vedení města podařilo získat projekt, který sice běží, ale hodně kulhavě. Byla nakoupena nová kola, místo loňských 60 jich je letos 100. Jenže Starostové zavedli povinnost parkovat kola jen u vyhrazených stojanů a počty výpůjček spadly oproti loňsku na polovinu. Pánové jezdí po městě v autech a myšlenku sdílených kol prostě nepochopili. Bohužel o nich rozhodují.

Tramvaj do Jablonce
Ačkoli je ve vedení Libereckého kraje, Liberce i Jablonce stejná koalice Starostů, ANO a ODS, neschopnost domluvit se aktuálně ohrožuje největší připravený projekt vůbec, rekonstrukci a prodloužení tramvajové trati z Liberce do Jablonce. Projekt je za více než miliardu a IPRÚ bez něj nejde splnit. 
Nezbývá než doufat, že se tahle katastrofa přežene.

 

Nastavení cookies