20.12.2019

I s děravým rozpočtem je možné si poradit. Letos se to nepovedlo

Liberci chybí peníze, jeho vedení chybí i odvaha a vize. Zastupitelstvo v prosinci projedná rozpočet města na rok 2020. Čísla v rozpočtu za sebou mají příběhy. Tady jsou některé z nich.

100 milionů: splátka dluhů
Po roce 1989 město vlastnilo velkou část bytů a pozemků. Jejich rozprodáváním získávalo kolem 300 milionů ročně do rozpočtu navíc. Na tyto peníze si město zvyklo a používalo je zčásti i na svoje provozní výdaje. Když už nebylo co prodávat, město si začalo půjčovat. Dluhy narostly postupně až ke dvěma miliardám v roce 2010, kdy se přelily do jednoho dluhopisu. Do roku 2025 bude splacena jen polovina – jedna miliarda.

120 milionů: úroky
Platíme dvoj až trojnásobné úroky, než je běžné. Hlavním důvodem je úrokový swap, což je vlastně sázka na budoucí úroky, kterou v roce 2010 uzavřel tehdejší primátor Jiří Kittner bez vědomí zastupitelstva. Toto jediné rozhodnutí stojí město přes půl miliardy!

280 milionů: DPMLJ
Město posílá dopravnímu podniku o 80 milionů víc než v roce 2015 (růst o 40 %). Důvodem jsou stoupající mzdy, ale také to, že dopravní podnik přišel zatím o 125 milionů kvůli možnému trestnému jednání bývalého vedení a nevýhodným smlouvám s BusLine. Tato suma bude ještě narůstat. BusLine až do policejního zásahu v roce 2018 držela v DPMLJ široká koalice Starostů, ANO (ex-ANO), ODS, ČSSD a KSČM.

270 milionů: mzdy 
Náklady na mzdy na magistrátu vzrostly od roku 2015 o 85 % (zčásti kvůli zvýšení počtu zaměstnanců). To je růstový rekord.

77 milionů: Městská policie
Další rekord, tentokrát v tempu růstu nákladů městských organizací. Od roku 2015 zvýšení o 56 % (o 28 milionů).

720 tisíc: Liberecký magazín
Jedna z položek, kterými si vedení města kupuje vlastní propagaci. Tato konkrétně pro televizi RTM plus.

2,5 mil.: fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
Rekordní pokles, z 16 milionů v předchozích letech. Dětská hřiště, parky a veřejná zeleň jsou pro současné vedení města nepodstatné.

43 milionů: sociální bydlení
Tyto peníze na již z minulého období rozjeté projekty výstavby městských bytů v rozpočtu nejsou.

2 miliardy: daňové příjmy
Mezi lety 2015 až 2020 narostly daňové příjmy Liberce o 48 %, v absolutních číslech o 653 milionů. 

Jaký obraz dávají čísla o finanční kondici a výhledech Liberce?
1)    Potápí nás nejen dluh, ale i katastrofálně špatná rozhodnutí v minulosti, jako např. úrokový swap nebo masivní prodeje bytů, a také nevýhodné smlouvy s politickým krytím, jako jsou smlouvy s BusLine.

2)    Nedaří se udržet pod kontrolou růst výdajů na provoz města, který spolkne prakticky všechny příjmy. Totéž platí o růstu nákladů některých městských organizací, jako je např. městská policie.

3)    Nově připravované investice jako úpravy skokanských můstků na Ještědu nebo úpravy tunelu pod tratí u Arény jsou nahodilé, politicky protlačené, bez většího smyslu pro město. Na údržbě a rozvoji veřejného prostoru roste vnitřní dluh.

Jak z toho ven?
Náprava nevýhodných smluv je mnohdy běh hlavou proti zdi, ale je nutné ji udělat. Změně se v minulosti podařilo zlepšit pozici města vůči teplárně, což vedlo ke snížení ceny tepla pro obyvatele. Současné vedení bohužel nepokračuje. V dopravním podniku se nám povedlo zastavit další poškozování města, důsledky politického krytí BusLine si ale ještě nějakou dobu poneseme.

Před pár lety jsme za Změnu v radě města prosazovali personální audit a následnou reorganizaci a zeštíhlení magistrátu. Neprošlo přes ex-ANO a I. Langra. Současné vedení města a primátor mají všechny trumfy v rukách, jde jen o odvahu takový krok udělat. Totéž platí pro převod alespoň jedné městské organizace s nadměstským významem, např. divadla, na Liberecký kraj. Kdy jindy má šanci něco takového projít než teď, když ve vedení města i kraje sedí stejná politická uskupení s dominantními Starosty.

Větší investice můžeme dělat jen s pomocí dotací. V předchozích letech se to dařilo, současné vedení převzalo desítky rozběhnutých projektů především na opravy škol, školek, sociálního bydlení. Oddělení získávání dotací však bylo zrušeno, stejně jako některé už připravené projekty.

Investice z prostředků města by měly jít na věci, které v poměru nákladů a výnosů nejvíc přispívají ke kvalitě života ve městě. Zeleň, dětská hřiště, živá kultura.

 

Tři příklady různých řešení

Vedení města prosadilo zvýšení poplatků za odpady. Což mimochodem žádná ze stran neměla ve svém volebním programu. Zároveň byl odložen už připravený projekt na kompostárnu. Jenže biologický odpad tvoří kolem 42 % objemu směsného komunálního odpadu a při jeho separovaném sběru by se snížily náklady na svoz a likvidaci směsného odpadu. Nemluvě o lepším využití biologického odpadu.

Pro zlepšení parkování u zoo vedení města trvá na výstavbě parkovacího domu ve Fibichově ulici. Mnohem levnější a rychlejší řešení je kombinace už existujícího naváděcího systému a zřízení sezonních parkovacích míst podél příjezdové cesty k Lesnímu amfiteátru. Problém s parkováním je totiž prakticky jen v létě.

Rekonstrukce bazénu za stovky milionů podle vedení města musí proběhnout najednou, peníze na to ale nemají a uvažují o dalším úvěru. V Brně podobný problém řeší postupnými opravami vždy přes léto. Špatně se u toho střihají pásky, ale výsledkem je funkční bazén a únosné náklady rozložené v čase.


 

 

Nastavení cookies