08.01.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 9. 1. - 15. 1. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se koordinační skupina magistrátu k řešení uprchlické krize z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat materiály do nejbližší rady města, plány na rok 2023, problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách a rovněž fungování odboru po organizační změně od ledna 2023.

Se zástupci SPC budeme debatovat o potřebě tříd se speciálním vzděláváním v mateřských školách pro děti s poruchou autistického spektra (ÚT 11.00).

Na výjezdu v pražských Čestlicích se přímo v terénu seznámíme s fungováním místní soukromé ZUŠ v obchodním centru (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na návrhu programů dotačního fondu pro kulturu a cestovní ruch 2023, na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, také na nové regulaci hazardu ve městě.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o materiálech do nejbližší rady města, o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu a akce, které se uskuteční v roce 2023. 

S Markétou Sabáčkovou budu diskutovat další pokračování kulturních aktivit vzešlých z projektu Liberec2028 (PO 14.00).

Zasedá valné shromáždění Turistického regionu Jizerské hory (ÚT od 9.00), kde budeme diskutovat o rozpočtu i aktivitách na letošní rok.

S kolegy z Technického muzea budu probírat akce na rok 2023 (ÚT 14.00).

Se zástupci společnosti Aktivní město prodiskutuji možnosti spolupráce s městem (ÚT 15.00).

S kolegy z Anifilmu si vyladíme dodatky ke smluvnímu ujednání o dlouhodobé podpoře festivalu v Liberci (ST 10.30).

Budeme diskutovat o dalším provozu Malé výstavní síně (ST 14.15).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (2. 1. - 8. 1. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Nastavení cookies