29.01.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 31. 1. - 6. 2. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Spojím se online s Klárou Laurenčíkovou (ČOSIV) a Annou Provazníkovou, abychom konzultovali další postup při mediaci komunikace rodičů dítěte s SVP a jedné z našich základních škol. Jde o dlouhodobý příběh a nejednoduchý případ (PO 12.30).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme opakovaně diskutovat data pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ na školní rok 2022/23 (se schválením v únoru - zatím to žádné změny nevypadá, protože pohyby v registru obyvatel nejsou velké), tvorbu nového komunitního plánu, zhodnotíme očkování posilovací dávkou pro lidi bez domova, které jsme uskutečnili minulý týden (výstup viz https://www.facebook.com/langrivan/), či tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech aj.

Spojím se s kolegy z Nadačního fondu Eduzměna, abychom debatovali novou roli jeho odborné rady (PO 17.00).

Sejdu se s Janou Konvalinkovou z TUL abychom probrali možné oslavy letošního výročí J.A. Komenského a účast města na něm (ÚT 13.30).

Potkám se s ředitelem Severočeského divadla v Ústí n. L. Milošem Formáčkem k tématu možné spolupráce některých divadelních souborů ÚNL a LBC (ST 8.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu, úpravu znění dotačních programů pro sport (pro kulturu/cestovní ruch již zastupitelstvo vyhlásilo) a také přípravu individuálních dotací.

Sejdu se s pořadateli Jizerské 50, abychom diskutovali o další spolupráci s městem (PO 14.00).

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce jsme otevřeli již 8. ledna 2022! 

Společně s našimi architekty se pobavíme o dalším rozvoji budoucího kreativního centra Linserka (ST 14.00).

S Petrou Jalšovec z DEX budeme debatovat o možném zapojení Liberce do projektů zaměřených na mladé a talentované lidi (ČT 13.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám většinou jen operativní materiály. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (24. 1. - 30. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Laurin, M. Janyska, J. Heinzl (Svaz Němců) - provoz spolku a jeho zázemí

S. Doubrava (NDL) - výstupy ze zasedání AVIAMA

M. Ottl (Kultura z.s.) - akce v roce 2022

M. Šofranko (NR SR) - praxe seniorské ombudsmanky

Nastavení cookies