01.04.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 3. 4. - 9. 4. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí, ale probereme i taktiku na nové mimořádné zápisy (budou ze zákona v červnu, zatímco ty pro tuzemské děti v dubnu), protože situace v libereckých školách není jednoduchá. 

Sejdu se s panem Šlapákem, abychom diskutovali téma speciální výchovné péče o děti a související problematiku (ST 10.00).

S kolegy z odboru správy majetku budeme probírat pravidla pro vyhrazená parkování osob se sníženou mobilitou a dalšími zdravotními hendikepy (ST 15.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (dotační fond města se speciálním programem aj.), diskutovat návrh akcí, které se uskuteční v roce 2023.

Potkám se s Klárou Jägerovou, abychom diskutovali projekt kulturně kreativního centra Linserka (PO 14.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST - 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrhy některých dotací či smluv na kulturní akce.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (27. 3. - 2. 4. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

pí Kumstová, Hanková, Čandová (FO) - diskuze o ZŠ Švermova

J. Stolín (FUA TUL) - spolupráce s městem

J. Němeček (TML) - provoz Technického muzea

Nastavení cookies