23.01.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 25. 1. - 31. 1. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pokračujeme v monitorování způsobů výuky v ZŠ v nouzovém (distančně - prezenčním) stavu a situace v otevřených mateřských školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme s ohledem na jarní prázdniny v příštím týdnu debatovat o materiálech do nejbližší rady města (9/2), budeme také pokračovat v přípravě vyhlášky o školských spádových obvodech, diskutovat chystané změny v pravidlech přidělování bytů, které souvisí s únorovým otevřením Centra bydlení Liberec.

Online videohovorem se spojím s ředitelkami našich mateřských škol, abych s nimi probral aktuální situaci (PO 14.00).

S kolegy z Agentury pro sociální začleňování na pravidelném setkání probereme záležitosti k plnění strategie začleňování (ÚT 9.00).

S panem Kolaříkem se pobavíme o podpoře festivalu inovací Maker Faire (ÚT 10.30).

Potkáme se s kolegy z montessori a waldorf vzdělávání, abychom diskutovali o budoucnosti pedagogických alternativ (ÚT 13.00).

S řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města se budu bavit o aktuální situaci a rozpočtování.

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00) se budeme věnovat zejména přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - dokončení analytické části strategie kultury a SWOT analýzy, která je východiskem pro budoucí návrhovou část. Oslovujeme také další čtveřici až šestici ambasadorů, které představíme na jaře. Záznam z úvodní tiskové konference k EHMK s představením prvních ambasadorů (30/11/2020) najdete na https://www.facebook.com/liberec/videos/222101089421572.

Potkám se s Markem Ottlem, abychom diskutovali "provoz kultury" v prvních měsících letošního roku (ÚT 8.30).

 

Ostatní aktivity

Pravidelné porady vedení města (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá výbor pro kulturu (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá sportovní výbor (ST 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám mj. vyhlášení programových dotací do sportu a kultury, víceleté financování mezinárodního festivalu Anifilm a další materiály.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (18. 1. -  24. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

K. Tekelyová (FO) - veřejně prospěšné práce města

O. Škochová (ONplan) - strategie kultury

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.