19.08.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 21. 8. - 27. 8. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování atd.). 

Sejdu se s Petrem Hrubešem ze Sport Parku Liberec, abychom diskutovali o blížícím se festivalu vzdělávacích příležitostí EDUCA WEEK 2023 (ÚT 10.00).

Zahájím odborný seminář českých a slovenských historiků na FP TUL (ST 9.00).

Budu diskutovat o projektu na podporu kreativního učení (ST 10.30).

S děvčaty z NAKAP II Libereckého kraje povedu diskuzi o dalších možnostech vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných (ST 13.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám škol, tentokrát mateřských s prázdninovým provozem (ČT od 9.00). 

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (mj. příprava školení pro metodiky prevence), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na zprávě pro ministra školství o vzdělávání ukrajinských uprchlíků v rámci končícího školního roku atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o podzimních kulturních akcích, plánovaných výstavách v Malé výstavní síni, o Evropských dnech kulturního dědictví, na nichž spolupracujeme se Žitavou, či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893).

Zúčastním se výběrového řízení na pozici vedoucí/vedoucího oddělení kultury (ST 14.00).

 

Ostatní aktivity

PIetní akt k 55. výročí okupace ČSSR v roce 1968 (PO 9.00).

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Slavnostní otevření nové sezóny Divadla F. X. Šaldy (NE 19.30, open air).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (14. 8. - 20. 8. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

D. Pastva, K. Vinklátová (ARR, LK) - zasedání výboru spolku Liberec2028

D. Pospíšil (Virtual Lab) - technologie VR do škol

Nastavení cookies