16.01.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 18. 1. - 24. 1. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pokračujeme v monitorování způsobů výuky v ZŠ v nouzovém (distančně - prezenčním) stavu a situace v otevřených mateřských školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě vyhlášky o školských spádových obvodech, budeme také řešit začínající projekty Asistenti prevence kriminality II a připravovat se na únorové otevření Centra bydlení Liberec.

Online videohovorem se spojím s řediteli našich základních škol, abych s nimi probral situaci v jejich školách (PO 14.00 - přesun z minulého týdne).

Potkám se ještě jednou s Klárou Tekelyovou, abychom diskutovali některé otázky v oblasti veřejně prospěšných prací (PO 15.30).

Potkám se s Martinou Motshagen, abychom probrali situaci v Komunitních pracích Liberec (ST 11.30).

Zasedá online správní rada Nadačního fondu Eduzměna, který realizuje pilotní projekt zvyšování kvality vzdělávání na Kutnohorsku scílem replikovat ho v budoucnu i v dalších regionech (ČT 8.30).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00) se budeme věnovat zejména přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - dokončení analytické části strategie kultury a SWOT analýzy, která je východiskem pro budoucí návrhovou část. Oslovujeme také další čtveřici až šestici ambasadorů, které představíme na jaře. Záznam z úvodní tiskové konference k EHMK s představením prvních ambasadorů (30/11/2020) najdete na https://www.facebook.com/liberec/videos/222101089421572.

Společně s vedoucí odboru Markétou Sabáčkovou a Olgou Škochovou Bláhovou z dodavatelské společnosti ONplan budeme online debatovat o stavu připravované strategie kultury a souvisejících dokumentů pro kandidaturu města na EHMK 2028 (ČT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Pravidelné porady vedení města (PO, ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT 9.00), kam posílám mj. vyhlášení programových dotací do sportu, kultury i vzdělávání, víceleté financování mezinárodního festivalu Anifilm a další materiály.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 1. -  17. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

K. Tekelyová (FO) - veřejně prospěšné práce města

V. Pecka (Educa Quality) - projekt Férové školy II

E. Štanclová (Reva) - financování organizace

J. Kašparová (FO) - veřejně prospěšné práce města

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.