11.03.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 13. 3. - 19. 3. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se pracovní skupina pro uprchlickou krizi z Ukrajiny, kde budeme řešit otázky ubytování, vzdělávání i sociálních záležitostí (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí, ale probereme i taktiku na nové mimořádné zápisy (budou ze zákona v červnu, zatímco ty pro tuzemské děti v dubnu), protože situace v libereckých školách není jednoduchá. 

S ředitelkou DDM Větrník Martou Kultovou budeme diskutovat nejednoduchou situaci ve financování této organizace - změnou vyhlášky totiž MŠMT odsoudilo Větrník k utlumení části činnosti v některých oblastech (ST 13.00).

S primátorem města se potkáme s vedením liberecké státní policie, abychom mj. probrali bezpečnostní situaci ve městě vč. mládežnických bitek - viz brutální napadení dvou mladíků partou výrostků u muzea v říjnu 2022 (ST 14.30).

V mládežnickém klubu Véčko se zúčastním prvního zasedání městského parlamentu mladých, který by měl zastřešovat jednotlivé žákovské parlamenty našich ZŠ a dávat prostor různým dětským aktivitám (ČT 9.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (dotační fond města se speciálním programem aj.), diskutovat návrh akcí, které se uskuteční v roce 2023.

Sejdu se s ředitelem mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica Martinem Prokešem, abychom probrali letošní ročník (PO 14.30).

Zasedá rada Turistického regionu Jizerské hory, kde budeme diskutovat plány na rok 2023 v cestovním ruchu (ÚT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST - 9.00 - 11.00).

Slavnostní křest knihy I. Eliášové (PO, 17.00 v KVK).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Výjezd vedení města do čtvrti Františkov (ČT od 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00) v pozici valné hromady městských společností.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (6. 3. - 12. 3. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Fryč (FO) - kulturní přehled akcí v LBC

T. Hasil (G300) - kniha o nacistických táborech v LBC

Nastavení cookies