11.02.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 13. 2. - 19. 2. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se pracovní skupina pro uprchlickou krizi z Ukrajiny, kde budeme řešit otázky ubytování, vzdělávání i sociálních záležitostí (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí, ale probereme i taktiku na nové mimořádné zápisy (budou ze zákona v červnu, zatímco ty pro tuzemské děti v dubnu), protože situace v libereckých školách není jednoduchá. Budeme rovněž připravovat veřejnou debatu o školství, která se uskuteční 1/3.

Sejdu se s paní Miloslavou Čechlovskou, abychom diskutovali některé společné projekty ve vzdělávací oblasti (ÚT 9.00).

Prohlédnu si budovu ZŠ a ZUŠ Jabloňová, která aktuálně prochází rekonstrukcí (ÚT 14.00).

Se zástupci žákovského parlamentu ZŠ Jabloňová probereme rekonstrukci libereckého skateparku (ST 13.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Zúčastním se setkání zástupců Technického muzea a libereckých průmyslových podniků, abychom diskutovali možnosti vzájemné spolupráce (ČT 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (dotační fond města se speciálním programem aj.), diskutovat návrh rozpočtu a akce, které se uskuteční v roce 2023, a diskutovat obsah Libereckého kulturního fóra, které se uskuteční 7/3.

Sejdu se s Markétou Sabáčkovou, abychom probrali spolupráci v kulturní oblasti i organizaci nastávajícího Libereckého kulturního fóra (ÚT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST - 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové klubů (PO 18.00).

Zasedá osadní výbor Horní Hanychov (ÚT 18.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy na udělení medaile města v roce 2023.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (6. 2. - 12. 2. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Jelínek (Židovská obec) - spolupráce v oblasti cestovního ruchu

J. Kvasnička (FO) - spolupráce v oblasti kultury

T. Rychecký (Anifilm) - spolupráce s libereckými ZŠ

O. Červinka (Elset) - Léto na náměstí

A. Ferdan (FO) - inovace a startupy ve vzdělávání

J. Jiroutek (FO) - publikace o liberecké radnici

Nastavení cookies