09.01.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 11. 1. - 17. 1. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pokračujeme v monitorování způsobů výuky v ZŠ v nouzovém (distančně - prezenčním) stavu a situace v otevřených mateřských školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme finalizovat materiály do rady města 19/1 (s odevzdáním 13/1), mj. vyhlášení programů fondu vzdělávání; pokročíme i v tvorbě vyhlášky o školských spádových obvodech, smlouvy o spádu pro obec Šimonovice; budeme také řešit začínající projekty Asistenti prevence kriminality II a připravovat se na otevření Centra bydlení Liberec.

Online videohovorem se spojím s řediteli našich základních škol, abych s nimi probral situaci v jejich školách (PO 14.00).

Potkám se s Klárou Tekelyovou, abychom diskutovali některé otázky v oblasti veřejně prospěšných prací (PO 15.30).

Potkám se se zástupci neziskové organizace Reva, která ve městě pečuje o cílovou skupinu seniorů (ÚT 13.00).

Sejdu se s Vlastimilem Peckou z partnerské organizace EDUCA QUALITY, s níž už čtvrtým rokem spolupracujeme v projektech Férové školy a Férové školy II (ST 8.30).

S náměstkem LK Petrem Tulpou a tajemníkem MML Martinem Čechem budeme řešit některé společné věci v sociální oblasti (ST 13.00).

Zúčastním se společného setkání rad města a kraje, kde budeme diskutovat některá průřezová témata. A mj. se také seznámíme s novými členy rady kraje (ČT 12.00).

Hned po skončení společné schůze se s kolegy z vedení města zúčastním kontrolního výjezdu po některých našich stavbách - Liebiegův palác, domy pro sociální bydlení aj. (ČT 14.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport.

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00) se budeme věnovat zejména vyhlášení programů fondu kultury a cestovního ruchu, dále přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - dokončení analytické části strategie kultury a SWOT analýzy, která je východiskem pro budoucí návrhovou část. Oslovujeme také další čtveřici až šestici ambasadorů, které představíme na jaře. Záznam z úvodní tiskové konference k EHMK s představením prvních ambasadorů (30/11/2020) najdete na https://www.facebook.com/liberec/videos/222101089421572.

Společně s p. primátorem se zúčastním vyhodnocení marketingové soutěže společnosti TMR Ještěd v ZŠ Švermova (ÚT 11.00).

 

Ostatní aktivity

Zasedání klubu SLK (PO 16.15).

Svatební obřady (PÁ 13.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (4. 1. -  10. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Vrátný, P. Coufal, T. Kysela (LISTEM 21) - zasedání správní rady fondu

P. Dominik Valer (farnost Rochlice), J. Hlaváč (Union Arch) - rekonstrukce kostela Rochlice

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.