08.01.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 10. 1. - 16. 1. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme diskutovat data pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ na školní rok 2022/23 (se schválením v únoru), tvorbu nového komunitního plánu, možnosti posilovací očkovací dávky pro lidi bez domova, znění jednotlivých dotačních programů na rok 2022, tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech aj.

S Jiřím Zeronikem z Doctriny budeme debatovat o provozních záležitostech školy (PO 14.00).

S Vlastimilem Peckou z EDUCA QUALITY povedu jednání o možnostech navazujícího školského projektu k současnému Férové školy II (ÚT 10.00).

V rámci projektu Centrum bydlení Liberec připravujeme nová pravidla přidělování bytů. Povedu tedy už druhé jednání o jejich parametrech a nastavení (ÚT 11.00).

Potkám se s panem Hrubešem ze Sport Parku, abychom diskutovali loňský EDUCA WEEK a řekli si i o ročníku novém (ÚT 13.00).

S paní MUDr. Zuzanou Kofferovou se pobavíme o možnostech druhého kola očkování lidí bez domova (ÚT 14.00).

Trenéři ve škole - projekt na podporu zkvalitnění výuky tělesné výchovy, který pilotujeme na 4 základních školách ve spolupráci s TUL. A chceme pokračovat dál (ST 8.30).

Na jednání u kolegyně náměstky Loučkové Kotasové se dozvíme detaily k revitalizaci areálu LVT (ST 14.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu, plán akcí na rok 2022 i znění dotačních programů pro kulturu/cestovní ruch a sport.

S kolegy ze sportovního výboru se detailněji podíváme na definici jednotlivých programů i finančních alokací pro sportovní fond 2022 (PO 19.00).

S kolegy z odboru probereme plánované kulturní akce a jejich termíny na letošní rok (ÚT 9.00).

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce jsme otevřeli již 8. ledna 2022! 

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Vítání občánků (PÁ od 9.30).

Svatební obřady (PÁ od 13.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (3. 1. - 9. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Sabáčková (Liberec2028) - příprava přihlášky k EHMK 2028

Nastavení cookies