09.09.2020

ROK 2020: Co jsme v Liberci zařídili a co nás letos ještě čeká?

Stručný přehled nejdůležitějších událostí v roce 2020 na liberecké radnici.

LEDEN–BŘEZEN

 • Snížili jsme dluh o dalších 100 mil. Kč.
 • Připravili jsme investiční plán města Liberec do r. 2030 a chystáme jeho projednání s veřejností.
 • Představili jsme architektonickou studii Tržního náměstí.
 • Do plného provozu jsme spustili navigační parkovací systém.
 • Pořídili jsme za 500 tis. Kč unikátní vysavač na lepší čištění chodníků v centru města.
 • Převedli jsme pozemky pod Veseckým rybníkem na Povodí Labe a začala příprava na rekonstrukci a odbahnění.
 • Dokončili jsme s teplárnou první etapu modernizace rozvodů CZT.

BŘEZEN–ČERVEN: KORONA

V rámci koronakrize jsme:

 • S Libereckým krajem a technickou univerzitou dodali potřebným složkách 85 tis. nanofiltrů.
 • Do domácností roznesli přes 21 tis. roušek seniorům a přes 15 tis. roušek dalším organizacím.
 • Do ordinací lékařů, sociálním a veřejným službám dodali 15 tis. litrů dezinfekce.
 • S pomocí 250 dobrovolníků zajišťovali nákupy seniorům a distribuci zdravotního materiálu.
 • Zřídili rouškomat a veřejnou sbírku, ve které se vybralo přes 130 tis. Kč.
 • Kvůli výpadku příjmů města v rozpočtu 2020 jsme ušetřili přes 200 mil. Kč.
 • Transformovali jsme Technické služby města Liberce, abychom zvýšili kvalitu služeb.
 • Společně s KNL jsme zahájili demolici starých objektů pro nový pavilon nemocnice.
 • V Divadle F. X. Šaldy jsme za 5 mil. Kč provedli modernizaci interiérů.
 • V Růžodole jsme vybudovali nový park a pomník obětem 1. sv. války.
 • Investovali jsme 10 mil. Kč na opravy a modernizaci Zoo Liberec.

ČERVENEC–ZÁŘÍ

 • Občané navrhli a hodnotili projekty v participativním rozpočtu a připravuje se jejich realizace.
 • S Kanceláří architektury jsme připravili a zveřejnili nové zásady pro výstavbu ve městě Liberci.
 • V srpnu jsme vyhlásili válku autovrakům.
 • Zahájili jsme rekonstrukci Liebiegova paláce v ceně 200 mil. Kč.
 • Připravili a schválili jsme územní studii pro novou čtvrť se 700 byty za kunratickým sídlištěm.
 • V září spustíme mobilní aplikaci Liberec v mobilu s mnoha funkcemi pro občany.

CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ROKU?

 • Závěrečné veřejné projednávání územního plánu jako poslední krok před jeho dokončením.
 • Zahájíme modernizaci tramvajové trati Liberec–Jablonec.
 • Liberec se stane domovem festi-valu animovaného filmu Anifilm.
 • Sestavíme úsporný rozpočet 2021 s předpokládaným výpadkem příjmu 300 mil. Kč.
 • Vyřešíme převod podílu města v družstevních domech.

CO NAJDETE V ROCE 2020 V LIBERCI NOVÉHO?

Nové nebo opravené silnice: U Opatrovny, U Krematoria, U Domoviny, U Černého dolu, Votočkova, Zahradní, Vaňurova, Anenská, Františkovská, Holečkova.

Nové chodníky: Baltská, Polní, Dobiášova, nám. Míru, Klášterní, Londýnská.

Něco pro naše děti: Do konce roku rekonstrukce kuchyně ZŠ Husova, rekonstrukce MŠ Motýlek, rekonstrukce MŠ Pastelka.

Pro fanoušky fotbalu: Rekonstrukce zastřešení tribuny FC Slovan.

 

Nastavení cookies