13.04.2020

Liberec se semknul v době krize

Máme za sebou jeden měsíc krizových opatření, který byl plný nových zkušeností a náročných rozhodnutí. Rádi bychom vás seznámili s tím, co se událo, co dále plánujeme a kam směřujeme.

Na úvod chceme poděkovat všem, kteří v uplynulém měsíci projevili solidaritu a odhodlání a pomohli nám zvládnout krizovou situaci. Patří mezi ně zdravotníci, pracovníci hygienických stanic, dobrovolníci šijící roušky, řidiči v městské dopravě, prodavačky v obchodních centrech, pracovníci v sociálních službách, pracovníci v krizových štábech města Liberce i Libereckého kraje, hasiči, policisté a mnozí další. Dík patří i tisícům dalších obyvatel města Liberce, kteří pomáhali a organizovali pomoc ostatním.

Poděkování patří též vědcům Technické univerzity Liberec, kteří se zásadně podíleli na produkci nanoroušek, pracovníkům Divadla F. X. Šaldy, kteří vyráběli roušky pro ty nejpotřebnější, pracovníkům městské organizace Komunitní středisko Kontakt, která stále organizuje pomoc seniorům a činnost dobrovolníků.

Co všechno se nám povedlo
I přes počáteční nedostatek ochranných a dezinfekčních prostředků jsme během několika dnů začali dodávat roušky a dezinfekci tam, kde byla nejvíce potřeba. Nevíce pomohly krejčovské dílny Divadla F. X. Šaldy, Technická univerzita Liberec a stovky dobrovolníků, kteří během několika týdnů ušili přes 20 tisíc roušek. V posledních dnech jsme začali roznášet roušky všem 21 tisícům libereckých seniorů starších 65 let. Dále jsme umístili do obchodního centra Forum automat na výdej roušek, kde může každý darem 20 Kč získat roušku a přispět do veřejné sbírky města „Liberec pomáhá“. 

Liberecká Severochema začala v prvním týdnu koronakrize produkovat dezinfekci, kterou jsme pomocí jednotek dobrovolných libereckých hasičů dodávali do zdravotnických zařízení, sociálních služeb, domovů seniorů a dalších organizací veřejných služeb. 

Dezinfekce putovala i do dopravního podniku, kde se čistily autobusy a tramvaje, v posledních dnech také terminál MHD Fügnerova, střed města a zastávky. Městská organizace Komunitní středisko Kontakt organizovala nákupy seniorům, krizovou telefonní linku, distribuci roušek a tým dobrovolníků, kterých bylo přes dvě stě a mezi ně se zařadili například i hokejisti Bílých Tygrů Liberec. 

Naše další plány a opatření
Musíme se nyní připravit na propad daňových příjmů v České republice a provést revizi městského rozpočtu na rok 2020. Budeme hledat úspory v provozních i mzdových výdajích města, zrevidujeme také schválené opravy a investice pro rok 2020. Ty méně důležité přesuneme na další rok. 

Zároveň chceme udržet služby pro občany ve stejné kvalitě jako dosud – zejména úklid, čistotu města, péči o seniory, městskou hromadnou dopravu a bezpečnost. Rádi bychom co nejdříve vrátili život do města, proto připravujeme například odpuštění pronájmu za předzahrádky libereckým restauracím. 

Závěrem
Toto období je pro nás všechny lekcí pokory, vděčnosti a životních priorit a příležitostí poznat, že dobro a solidarita v Liberci stále existuje. 

 

Nastavení cookies