26.06.2020

Tvorbu strategického plánu města koronakrize nezastavila. Znovu se sešly pracovní skupiny

Po koronavirovém omezení se opět naplno rozběhla jednání k tvorbě nové Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+. Ve středu se v Kavárně Pošta uskutečnilo setkání všech pracovních skupin, aby společně finálně projednaly analytickou část připravované strategie.Původní harmonogram a postupové kroky pro tvorbu městské strategie musely být operativně upraveny s ohledem na koronavirovou krizi. Opatření přijatá v souvislosti s COVID-19 nedovolila v posledních měsících organizovat plánovaná setkání pracovních skupin. Práce však úplně nestála. Osobní setkání s širokou laickou i odbornou veřejností byla nahrazena elektronickou formou spolupráce. Participace veřejnosti na tvorbě koncepčního dokumentu tak probíhala vzdálenějším způsobem zapojení se do věcí veřejných. Podněty vzešlé z proběhlých jednání, byly analytiky vypořádány a zapracovány do SWOT analýz.

Šedesátku členů pracovních skupin přivítal primátor Liberce Jaroslav Zámečník a náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová je seznámila s dalším postupem prací a s upraveným harmonogramem dalších jednání. Hlavním předmětem včerejšího jednání byly konsolidované SWOT analýzy všech čtyř pracovních skupin. Formou kulatých stolů pro každou skupinu byly projednány případné neshody, doplnění či selekce jednotlivých podnětů. Následně se členové skupin vyjadřovali ke SWOT analýzám ostatních pracovních skupin. Jednání se zúčastnil značný počet lidí, kteří přišli se zajímavými myšlenkami.

Do konce července bude dopracována analytická část dokumentu, v srpnu bude zpracovatelský tým pracovat na definici vize města včetně strategických a specifických cílů. Současně poběží i práce na akčním plánu. Od září se pak uskuteční další jednání pracovních skupin k návrhové a implementační části. 

Strategie rozvoje je důležitá jak pro samotný rozvoj města Liberec, tak pro přípravu dotačních projektů po roce 2021. Vedle strategického plánu města pro období 2021–2030, vznikne také koncepční dokument pro oblast dopravy a dopravního plánování – Plán udržitelné městské mobility (SUMP). Město při tvorbě obou dokumentů zapojuje veřejnost, a to jak na veřejných projednáních, tak spoluprací v expertních pracovních skupinách. Zároveň jsou oba dokumenty vytvářeny ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou a také okolními obcemi. Oba dokumenty by měly být hotovy v polovině roku 2021.
 


Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies