22.05.2020
Jan Král

Město šetří na energiích sdruženým nákupem

Hromadný nákup elektřiny a zemním plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno přinese městu Liberec a jeho příspěvkovým organizacím a akciovým společnostem významné úspory nákladů.

Oproti roku 2020 ušetří v následujících dvou letech 2021 – 2022 celkem 6,64 milionů Kč (bez DPH) za obchodovatelnou část ceny energií. V letošním roce vynaloží město Liberec za elektrickou energii přibližně 19,1 milionů Kč (bez DPH) a za plyn přibližně 9,4 milionů Kč (bez DPH). 

„Město cenu soutěžilo pro většinu svých příspěvkových organizací a akciových společností, tedy školy, sportovní a úřední budovy či zoologickou a botanickou zahradu a další. I tentokrát se k Liberci ve sdruženém nákupu energií připojila řada okolních měst a obcí,“ uvádí primátor města Jaroslav Zámečník.

Silovou elektřinu nakoupila korporátní skupina za 1271 Kč/MWh bez DPH v hladině nízkého napětí a za 1299 Kč/MWh bez DPH v hladině vysokého napětí, címž dosáhla až 8% úspory oproti letošnímu roku.

U maloodběru zemního plynu byla dosažena cena 435 Kč/MWh bez DPH a u velkoodběru 440 Kč/MWh bez DPH, což představuje úsporu až 22 %. Rovněž jako u elektřiny se jedná o obchodovatelnou část ceny.

Vítězové tendru jsou EP ENERGY TRADING, a.s. a Pražská plynárenská, a.s

Nastavení cookies