02.06.2014
Jan Král

Zveřejnění analytické části IPRÚ

Dnes byla na webových stránkách IPRÚ zveřejněna analytická část IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Analýza představuje stěžejní východisko tvorby návrhové části integrovaného plánu a byla vytvořená vítězem na základě veřejné zakázky společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Analýzu najdete v sekci věnované IPRÚ zde.

Cílem analýzy je komplexní zhodnocení stavu v území v jednotlivých rozvojových oblastech: obyvatelstvo, ekonomický potenciál, podnikatelské prostředí, lidské zdroje a občanská vybavenost, infrastruktura, životní prostředí, správa území. Podstatou bylo pojmenovat a vyhodnotit potenciál území, vývojové trendy, vnější a vnitřní vlivy, identifikovat hlavní problémy a posoudit jejich význam pro aglomeraci a vzájemné vazby z pohledu budoucího využití v rámci integrovaného přístupu k jejich řešení.

Výstupem analýzy pak mělo být vyvození závěrů potřebných pro návrhovou část. Analytická část ústí do tzv. manažerského shrnutí, které obsahuje souhrn analytických závěrů a doporučení pro výběr území IPRÚ (včetně jeho zdůvodnění) a doporučení pro zaměření IPRÚ – volbu prioritních témat.

Nastavení cookies