06.11.2015
Jan Král

První výzvy IPRÚ se očekávají ve druhé polovině příštího roku

Ještě do 9. listopadu může veřejnost vznášet své připomínky ke strategickým dokumentům Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ) prostřednictvím elektronického připomínkového listu. Ten je součástí aktuální verze dokumentu zveřejněného na webu města Liberce www.liberec.cz.

Někteří lidé připomínkovali dokument už ve čtvrtek 5. října, kdy vyplnili anketní lístek při veřejném projednávání IPRÚ na liberecké radnici. O den dříve se stejné setkání uskutečnilo v sousedním Jablonci.

Strategický dokument představil předseda Řídícího výboru IPRÚ, liberecký náměstek primátora Jan Korytář, společně s manažerkou IPRÚ Barbarou Steinzovou a vedoucím Odboru strategického rozvoje a dotací MML Jiřím Horákem.

„Na projekty ve společné aglomeraci bude k dispozici 2,6 miliardy korun, proto je důležité mít dobře stanovené priority, aby se neopakovala situace z minulých let, kdy se z dotací podporovaly i velmi problematické projekty. Myslím, že je strategie připravená dobře, neboť na obou veřejných projednáváních žádné zásadní připomínky k projednávanému dokumentu nezazněly. Věřím, že stejný názor bude mít i Ministerstvo pro místní rozvoj a že budeme moci v příštím roce odsouhlasit první konkrétní projekty,“ konstatoval Jan Korytář.

Přítomní se pak seznámili se strategickými cíli, přidělenými alokacemi, operačními programy a typovými projekty. „Dotace chceme čerpat na rekonstrukce krajských silnic, výstavbu terminálů v obou městech, modernizaci tramvajových tratí a na rozvoj cyklodopravy. Dále se chceme zaměřit na pořízení nízkoemisních a bezbariérových vozidel MHD, vybudovat zázemí sociálních služeb, komunitní centra, sociální byty, modernizovat základní, střední i mateřské školy,“ uvedl na jabloneckém projednávání místopředseda Řídícího výboru IPRÚ, jablonecký náměstek Lukáš Pleticha.

Krajský Liberec by finance rád využil mimo jiné na modernizaci autobusového nádraží, vybudování parkovacího domu u nemocnice nebo na rozšíření sítě cyklostezek. Evropské dotace by měly také umožnit nákup nových bezbariérových autobusů na alternativní pohon pro městskou hromadnou dopravu. Plánuje se i prodloužení tramvajového spojení z Liberce do centra Jablonce nad Nisou a výstavba přestupního terminálu v Jablonci, jenž by spojoval dopravu tramvajovou, autobusovou městskou i meziměstskou a vlak. Díky evropským dotacím by města mohla investovat také do rozšíření zázemí pro sociální služby, komunitní centra, výstavby sociálních bytů nebo modernizace škol.

„Strategický dokument včetně zapracovaných připomínek bude řídící výbor schvalovat v prosinci, poté jej projednají zastupitelstva Liberce, Jablonce i obcí s rozšířenou působností,“ doplnil Jan Korytář.

Aktuální pracovní verze dokumentu IPRÚ je na adrese: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/ipru/aktuality. K ní je možné se vyjádřit prostřednictvím připojeného připomínkového listu, a to do 9. listopadu na adresu ipru@magistrat.liberec.cz.

HARMONOGRAM PŘÍPRAV IPRÚ:

• připomínkování dokumentu do 9. 11. 2015
• schválení IPRÚ v zastupitelstvech měst – 01/2016
• výzva Ministerstva pro místní rozvoj pro předkládání strategií – dosud není vyhlášena
• předpokládané vyhlášení výzev na dílčí projekty – nejdříve 2. polovina roku 2016
• příprava projektů – průběh roku 2016
• předpokládaní realizace a proplácení projektů – od konce roku 2016

Nastavení cookies