05.06.2015

Města Liberec a Jablonec nad Nisou sestavila týmy odborníků, kteří připraví strategii rozvoje území

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ) vybral na svém druhém jednání ve čtvrtek 4. června 2015 na liberecké radnici odborníky do pracovních skupin pro přípravu společné strategie.

Vybíralo se ze zájemců, kteří se buď sami přihlásili na výzvu měst, nebo kteří byli osloveni městy přímo.

Úkolem těchto pracovních týmů na téma udržitelné dopravy, vzdělávání, sociální soudržnosti a zaměstnanosti bude revize pracovní verze IPRÚ z 31. 8. 2014, stanovení specifických cílů a opatření. Nejzajímavější část jejich práce bude doporučení pro výběr projektů, které tyto nastavené cíle naplní.

„Naším předběžným záměrem je vybrat strategické projekty, které jsou důležité pro město, respektive pro celou aglomeraci. Neměla by se opakovat situace z minulých let, kdy město nedokázalo všechny peníze vyčerpat a velká část z nich šla na projekty, které neřešily městské priority,“ řekl předseda řídícího výboru a náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Členové skupin budou pracovat bez nároků na finanční odměnu, jejich úkol nebude lehký, ale odměnou jim bude v podstatě to, že budou spolurozhodovat o tom, co je v budoucím období 2014 - 2020 důležité pro rozvoj území a kvalitu života v něm, a tedy na co společně požádáme o dotaci z operačních programů.

Pracovní skupiny se budou scházet během letních měsíců. To je nutné k tomu, aby byl integrovaný plán v září připraven pro hodnocení vlivu na životní prostředí, které je časově velmi náročné. Celý proces ale umožní, aby integrovanému území Liberec – Jablonec nad Nisou byly cíleně přiděleny rozsáhlé prostředky z EU, které významně napomohou dalšímu rozvoji území.

Foto: Jan Král

 

 

Nastavení cookies