24.07.2014
Jan Král

Do přípravy Integrovaného plánu rozvoje území se zapojily desítky odborníků

První společné pracovní setkání členů expertního týmu pro přípravu Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ), který umožní rozvoj území za pomoci evropských dotací v následujících letech, proběhlo ve středu 23. července na liberecké radnici.

Desítky odborníků z mnoha oborů se seznámily s uplatněním svých připomínek k analytické části a s pracovní verzí návrhové části integrovaného plánu, kterou nyní mohou připomínkovat.

Návrhová část obsahuje vizi, globální cíl, strategické a specifické cíle a rozvojová opatření. Strategických cílů je celkem pět a vymezují prioritní oblasti, jako je technická infrastruktura, životní prostředí nebo podmínky pro život, v rámci kterých budou následně realizovány jednotlivé investiční projekty.

Expertní tým třiceti odborníků byl podle schváleného Plánu komunikace a spolupráce s veřejností doplněn o dalších zhruba dvacet osob, odborníků na rozvojová témata a zástupců libereckých zastupitelských klubů. Úkolem expertního týmu bylo v přípravné fázi připomínkovat analytickou část a nyní se podílejí na tvorbě návrhové části IPRÚ. V říjnu bude tento tým transformován do pracovních skupin, které se budou již samostatně zabývat jednotlivými tématy. Mezi členy expertního týmu jsou například pracovníci magistrátu Liberce a Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje, zástupci městských společností, příspěvkových organizací, zástupci dalších institucí a další odborníci. Tým doplnili také členové navržení zastupitelskými kluby.

V rámci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou bude na území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou, tedy obou měst a okolních obcí, umožněno čerpat dotace v rámci programového období EU 2014 – 2020. V tuto chvíli je pro všech pět IPRÚ v rámci České republiky předběžně vyčleněno přibližně celkem 10 miliard korun, tedy pro aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou přibližně 2 miliardy korun. Částka není konečná, jedná se však o navýšení této alokace, ale ve výsledku může být částka i nižší.

Seznam členů expertního týmu a další informace k IPRÚ naleznete na webu města na adrese www.liberec.cz/IPRU.

Text a foto: Jan Král

Nastavení cookies