Zaměstnanecké benefity

Poskytované benefity

Na Magistrátu města Liberec jsou uplatněny v rámci sjednané kolektivní smlouvy tyto volitelné zaměstnanecké benefity:

- prostředky na péči zaměstnavatele o zaměstnance s finančním limitem na jednotlivce v částce 8.400 Kč/rok je umožněno čerpat na:

  • nákup celoročních předplatných jízdenek městské hromadné dopravy v Liberci
  • pořízení předplatných jízdenek v rámci systému IDOL;
  • pořízení vstupenek do kulturních, tělovýchovných a zdravotnických zařízení;
  • uhrazení individuálních jazykových, případně obdobných vzdělávacích kurzů;
  • příspěvek zaměstnanci na penzijní připojištění (tento příspěvek je osvobozen od daně, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění až do výše příspěvku 30.000,- Kč);
  • příspěvek zaměstnanci na životní pojištění (tento příspěvek je osvobozen od daně, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění až do výše příspěvku 30.000,-Kč);

- až 24 hodin sociálního volna - sick days (5 týdnů dovolené má rozpočtová sféra ze zákona);

- až 48 hodin dalšího sociálního volna – vztahuje se na zaměstnance, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší celkového počtu 5, 10 a více let nepřetržitého trvání pracovního poměru u statutárního města Liberec;

- příspěvek na stravování v peněžní formě (stravenkový paušál) ve výši 70 % z částky stanovené vyhláškou č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady

- možnost využití volných vstupů do ZOO Liberec;

- dispoziční prostředky pro naléhavé zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců (včetně možnosti poskytnutí ochranných nápojů v době, kdy je to důvodné);

- dispoziční prostředky pro úhradu nákladů kolektivních kulturních a sportovních akcí pořádaných pro zaměstnance statutárního města Liberec;

- dispoziční prostředky k poskytnutí jednorázové sociální výpomoci zaměstnancům v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací;

- dispoziční prostředky pro poskytnutí příspěvku na úhradu správního poplatku při příležitosti sňatku zaměstnance uzavřeného v rámci matričního obvodu Liberec ve výši 1.000,- Kč;

- prostředky na platy zaměstnanců, nečerpané dlouhodobou (tj. trvající déle než 2 týdny) pracovní neschopností zaměstnance, mohou být na návrh příslušného vedoucího odboru rozděleny mezi zastupující zaměstnance až do výše 60% nečerpaných platových prostředků formou odměny /§ 134 ZP/ - tento postup může být uplatněn i u dlouhodobě neobsazených pracovních pozic, a to vždy na základě dohody tajemníka a příslušného vedoucího odboru, výpočet takovýchto prostředků se vypočítá z příslušného nařízení vlády o platech ve veřejné správě z příslušné hodnoty pro třídu neobsazené pozice a 6. stupně;

- zaměstnavatel může z prostředků na platy na návrh příslušného vedoucího odboru poskytnout zaměstnanci odměnu k ocenění pracovních zásluh při dovršení 40 a každých dalších 10 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod /§ 224 odst. 2 písm. a) ZP/, přičemž výše odměny se navrhne podle doby trvání pracovního poměru u zaměstnavatele - do pěti odpracovaných let lze poskytnout odměnu ve výši do 3 000 Kč, nad pět odpracovaných let včetně lze poskytnout odměnu ve výši do 5 000 Kč, stejnou výši odměny lze na návrh příslušného vedoucího odboru poskytnout zaměstnanci i za odpracování 10 let a každých dalších 5 let u zaměstnavatele;

- možnost uzavřít kvalifikační dohodu, tj. poskytnutí pracovních úlev a hmotného zabezpečení pro potřeby zvyšování kvalifikace zaměstnance;

- pružná pracovní doba.

 

 

Nastavení cookies