18.08.2020

Zapojte se do připomínkování konceptu rozvoje pro oblast mezinárodního rozvoje Liberec - Žitava 2030

Města Žitava a Liberec pracují společně se smluvním partnerem kanceláří Futour Drážďany na Rozvojové koncepci pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava 2030. Připomínkovat vzniklý návrh koncepce můžete do 22. 8. 2020.

                     

 

Během dosavadní přípravy tohoto strategického dokumentu proběhlo 40 odborných rozhovorů a 2 tematické workshopy, které se konaly 4. listopadu 2019 v Žitavě a 5. března 2020 v Liberci. Jejich účastníci se tak mohli podílet na přípravě koncepce přeshraničního rozvoje. Nyní je již k dispozici její návrh. Byli bychom rádi, kdybyste nás znovu podpořili svými odbornými znalostmi a poskytli nám kritický a konstruktivní názor na tento koncepční návrh.

Připomínkování tohoto návrhu je možné v termínu: 30.07.2020–22.08.2020

A to v německém jazyce na centrálním portálu spolkové země Sasko: https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/zittau/startseite nebo na oficiálních webových stránkách města Žitavy: http://www.zittau.de/de/bürgerservice, kde máte přímo také možnost vložit své komentáře.

V českém jazyce je možno připomínkovat níže přiložené dokumenty.

Předem děkujeme za Vaše podněty a návrhy, které, prosím, můžete zasílat taktéž na email manažerky projektu AliZi: 

Ing. Stanislava Mimrová
manažer oddělení rozvojové koncepce
tel.: +420 485 243 503
e-mail: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies