19.05.2022

Vyhodnocení zimní údržby na komunikacích v Liberci za zimní období 2021/2022

Rada města Liberce se na svém 11. zasedání dne 17. 5. 2022 seznámila s obsahem materiálu Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci za zimní období 2021/2022. Zpráva obsahuje základní statistická data spojená s finančním vyčíslením nákladů na zimní údržbu, přehled pracovních sil a přehled mechanizačních prostředků,  popis  organizace  zimní  údržby,  přehled  o počtu  zásahových  dnů,  včetně sumarizovaného  přehledu  o povětrnostní  situaci  a spotřebovaného  posypového  materiálu  v zimním období i v porovnání se zimním obdobím 2020 -2021.

Finanční porovnání (náklady v Kč) za zimní údržbu komunikací v obdobích 2020/2021 a 2021/2022

Měsíce

ZÚ 2020/2021 náklady vč. DPH

     ZÚ 2021/2022 náklady vč. DPH

listopad

1 625 215

3 677 639

prosinec

2 517 178

8 897 016

leden

22 634 370

12 713 461

únor

12 737 475

7 662 105

březen

3 786 081

5 304 353

duben

243 893

250 000

Celkem

43 544 211

38 504 574

 

Nastavení cookies