17.10.2022

Operační plán zimní údržby komunikací pro zimní období 2022/2023

Operační plán zimní údržby pro zimní období 2022-2023 je schválen.

Rada města Liberce schválila na svém 19. zasedání dne 11. 10. 2022 Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2022/2023. Údržbu pro město bude provádět jeho příspěvková organizace  Technické služby města Liberce p.o.

 

Zimní údržba je stanovena v termínu od 1. listopadu 2022 do 31. března 2023. 

Pro zimní období 2022-2023 jsou nově do plánu zimní údržby zařazeny ulice:

*Kladenská – parkovací záliv u křižovatky s Tatranskou ulicí (změna vyvolaná rekonstrukcí komunikace v souvislosti s výstavbou bytů na Rybníčku)

* Kladenská  - změna režimu zimní údržby – zrcadlově se obrací údržba chodníku (rovněž změna vyvolaná rekonstrukcí)

*Blatouchová – opětovné zařazení staronového úseku k č.p. 244, který byl do roku 2018 udržován, poté vyřazen

*Vlnařská – chodník podél č.p. 686 – 695.

Naopak došlo k vyřazení komunikace Poutnická (úsek od křižovatky s ulicí Na Perštýně po č.p.  370/16). Úsek komunikace se nachází na soukromém pozemku, což byl důvod k vyřazení.

 

Podkladem pro Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci jsou také mapové podklady s vyznačením údržby komunikací a chodníků: http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=1

Telefonní kontakty na dispečink zimní údržby Technických služeb města Liberce p.o.

Dispečink č. 1 - 604 295 474:

 1. údržba vozovek I. a II. kategorie

 2. údržba otoček autobusových linek

 3. údržba městských schodišť

 4. údržba městských parkovišť

 5. údržba zastávek MHD

 6. nutný odvoz sněhu z centra města

 7. začišťování křižovatek ve městě

 8. údržba komunikací v objektu TSML a.s.

 9. provoz deponie posypových materiálů

 10. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů

 11. po splnění úkolů zimní údržby úseku č. 1

 12. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 2

 

Dispečink č. 2 - 604 295 429:

 1. údržba vozovek III. kategorie

 2. údržba chodníků I. a II. kategorie

 3. údržba značených přechodů

 4. údržba veřejných prostranství

 5. uvolňování dešťových vpustí od sněhu

 6. odvoz sněhu z mostů

 7. odvoz sněhu z města při vyhlášené kalamitě

 8. provoz složiště sněhu

 9. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů

 10. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 1

 

 

Časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací:

Zimní údržba 2022 - 2023

Pořadí komunikací:            Limit daný vyhláškou:        Limit daný plánem:

I. pořadí důležitosti            Do 4 hodin                          Do 2 hodin

II. pořadí důležitosti           Do 12 hodin                        Do 6 hodin

III. pořadí důležitosti          Do 48 hodin                        Do 24 hodin

 

Časové lhůty pro zmírňování závad na chodnících, schodištích, veřejných prostranství, parkovištích:

Zimní údržba 2022 - 2023

chodníky I. kat. důležitosti  do 6 hodin po spadu sněhu

chodníky II. kat. důležitosti  do 12 hodin po spadu sněhu

schody do 12 hodin po spadu sněhu

parkoviště do 24 hodin po spadu sněhu

veřejná prostranství Program A do 6 hodin po spadu sněhu

Program B do 12 hodin po spadu sněhu

přechody do 12 hodin po spadu sněhu

zastávky MHD do 12 až 24 hodin po spadu sněhu (dle důležitosti)

Nastavení cookies