15.03.2023
Karel Horník

Vyhlášení Fondu zdraví a prevence 2023

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 44/2023 dne 16. 2. 2023 schválilo vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2023.
Termín pro podávání žádostí je stanoven na: 27. 3. 2023 - 12. 4. 2023 (do 17:00)

Pouze v tomto rozmezí je možné vlastní podávání žádosti a žadatelům bude přístupný i příslušný software Grantys. V tomto systému se žádost vyplňuje a odesílá. Dále je pak nutné žádost poslat i dalším způsobem, např. datovou zprávou, e-mailem se zaručeným podpisem nebo v tištěné formě s podpisem, případně razítkem organizace.

Všechny informace a podklady jsou dostupné na samostatné stránce fondu.

 

Nastavení cookies