15.03.2023

Zpráva o činnosti KČT pro Libereckou oblast za rok 2022

„Česká republika se řadí ke světové špičce v turistickém značení. Dlouhodobé spolupráce s Klubem českých turistů si velmi vážíme. Jejich práce si zaslouží náš obdiv, jak se sami můžete přesvědčit níže v širokém výčtu jejich činnosti za předešlý rok.“, uvedla vedoucí oddělení cestovního ruchu Bc. Lucie Spáčilová.

Jaromír Růžička, předseda krajské komise značení Libereckého kraje uvádí: „Rád bych touto cestou poděkoval statutárnímu městu Liberec za příspěvek ve výši 10.000 Kč, kterým podpořil značení turistických tras v roce 2022.

Údržba značených tras spočívá nejen v pravidelné obnově turistického značení, ale i v péči o směrovky, těžké prvky (rozcestníky, vývěsní mapy) a operativní řešení nečekaně vzniklých problémů a nedostatků na značených trasách. S touto prací jsou vynaloženy nemalé náklady, které si mnozí ani neuvědomují – jedná se například o náklady na dopravu, vybavení nářadím, materiálem určeným k opravě a údržbě těžkých prvků (například beton, luxol). Tyto náklady v poslední době rostou poměrně rychlým tempem a proto, abychom mohli nadále udržovat značené trasy na stávající úrovni, jsme vděčni za jakýkoli příspěvek, který nám v naší práci pomůže.

V rámci katastru města Liberec jsme v loňském roce provedli obnovu červené hřebenové trasy přes Ještěd. V souvislosti s touto obnovou jsme přeložili odbočku k vrcholu mimo silnici.
Byla provedena obnova modré trasy z Harcova. V rámci této obnovy došlo i k její optimalizaci – nově vede od zastávky MHD Harcov, kostel. Úsek od Lidových sadů do Harcova byl zrušen – vedl téměř výhradně po silnici a k novému východišti je možné se snadno dostat městskou hromadnou dopravou.
Byla obnovena modrá trasa vedoucí od Lidových sadů přes Kateřinky včetně odbočky na Martinskou stěnu.
Dále byla obnovena zelená trasa vedoucí z Vesce na Milíře a žlutá trasa vedoucí od Veseckého rybníku do Jeřmanic a další žlutá vedoucí od Lidových sadů směrem na Fojtku.

Byla vytvořena nově červená trasa z Bedřichova na Kristiánov. Tato trasa sice neleží v katastru města, ale má pro Liberec z turistického hlediska značný význam – vznikla tím ucelená červená páteřní trasa přes Jizerské hory spojující Liberec, Bedřichov, Hejnice, Libverdu a pokračuje jako Hřebenovka na Jizerku a vede až do Harrachova.

Byly vyrobeny a vyvěšeny nové směrovky na Ještědu, Ještědce, na Pláních, v Harcově a na Maliníku.

Byla provedena údržba rozcestníků Pod Malým Ještědem, Strážní buk a dvou rozcestníků na Výpřeži.

Došlo k opravě ukotvení rozcestníků na Výpřeži a na Křižanském sedle, které byly částečně vyvráceny.

Ve značení nových tras i v provádění potřebné údržby budeme pokračovat i nadále. Jedná se o všeobecně prospěšnou činnost, která je veřejností velmi využívaná. Proto věřím, že k nám město Liberec zůstane v podpoře  i nadále vstřícné.“

Nastavení cookies