18.01.2023

Statutární město Liberec zavádí nádobový sběr jedlých olejů a tuků

Jedlé oleje a tuky využívá většina obyvatel při zpracování pokrmů v domácnosti. Následně se po jejich použití stanou specifickou součástí odpadového hospodářství města.

Ačkoliv povinnost třídit jedlé oleje a tuky trvá již několik let, občané stále nevědí, jak s tímto specifickým odpadem správně nakládat. Někteří jej vrací do lahví a vyhazují do kontejnerů na směsný odpad, jiní jej odkládají ke kontejnerům v domnění, že jej někdo odveze, další olej lijí do umyvadla nebo toalety. Pouze malé procento obyvatel využívalo možnost odevzdání olejů v rámci jarního a podzimního sběru, anebo využívalo nádobu přístupnou 24/7 před vraty sběrného dvora v ul. Ampérova.

Sběr olejů je velmi důležitý, jelikož jejich vylévání do kanalizace činí největší problémy. Olej se nesloučí s vodou, tuhne a plave na hladině, zachytává se v potrubí, které následně ucpává a může způsobit vážné škody. Ačkoliv čistírny odpadních vod jsou vybaveny odlučovači a lapáky tuků a olejů, jejich kapacita není nekonečná. Použitý olej lze navíc dále využívat. Prostřednictvím separačních technologií z něj lze využít složky zpracovatelné v petrochemickém, chemickém či gumárenském průmyslu.

Na podporu sběru jedlých olejů a tuků statutární město Liberec zavádí nádobový sběr této komodity. Po městě bude postupně od března rozmístěno 200 kusů nádob. Nádoby o objemu 240l  budou přistaveny ke stávajícím nádobám se separovaným sběrem, a to ve vybraných lokalitách města. Každý občan si bude moci najít nejbližší nádobu v mapovém portálu Marushka.

Nádoba bude černá s červeným víkem a bude samozřejmě opatřena polepem s instrukcemi, co do nádoby patří. Výsyp bude prováděn prozatím s měsíčním intervalem a dále dle výtěžnosti nádob.

Žádáme tímto občany, aby jedlé oleje a tuky do nových nádob nevylévaly, ale odevzdávali je v pevně uzavřených PET lahvích. Je zakázáno využití jakýchkoliv jiných špatně uzavíratelných nádob, a to zejména skleněných! Do nádob patří pouze jedlé oleje a tuky využívané v domácnostech při zpracování pokrmů.

Do nádob nepatří motorové, mazací či jiné technické oleje a kapaliny. Jedná se o nebezpečný odpad, který je nutné odevzdávat ve sběrném dvoře, kde je zabezpečena jejich řádná likvidace. 

Děkujeme obyvatelům, kteří myslí na životní prostředí.

Nastavení cookies