11.07.2023

S likvidací velké skládky u letiště pomáhají odsouzení z Vazební věznice Liberec

Odbor ekologie a veřejného prostoru v letošním roce výrazně rozšířil spolupráci s místní Vazební věznicí Liberec. Počet akcí proti minulým rokům výrazně stoupl, tudíž odsouzení se nemalou měrou podílejí na kultivaci veřejného prostoru.

V letošním roce se již několik desítek odsouzených podílelo například na čištění koryta a propustí Jizerského potoka, dalším čištění prostoru budoucího lesoparku ve Fibichově ulici nebo plošného úklidu včetně likvidace několika starých ležení od lidí bez domova v Ruprechtickém lesíku.

Odsouzení se dále podílejí na rekonstrukci dětského hřiště v Kateřinkách, kde probíhá postupné kompletní odstranění staré dopadové plochy, na kterou bude posléze navezen zcela nový kačírek.

V současnosti však probíhá asi největší úklidová akce, a to postupná likvidace rozsáhlé černé skládky u letiště, kde bývalo stanové městečko lidí bez domova a závislých na drogách. Místo vyhořelo a lidé jej opustili. Celý prostor je velmi silně znečištěn různorodým odpadem, kde nechybí značné množství použitých injekčních stříkaček. Úklid probíhá postupně ve spolupráci s Městskou policií Liberec a za technické pomoci Komunitních prací Liberec či Technických služeb města Liberec.

Nastavení cookies