15.05.2023

Rekonstrukce parkových cest

Odbor ekologie a veřejného prostoru provádí v současné době opravy povrchů cest v libereckých parcích. Jedná se o klasické cesty z tzv. mlatu či perku.

I když by se zdálo, že vytvořit perkovou cestu je snadné, dobrý výsledek ovlivňuje celá řada faktorů, a to od vlhkosti materiálu, použité frakce, způsobu získávání materiálu a jeho třídění v lomu. V neposlední řadě samozřejmě i lidský faktor nezbytný při zpracování a hutnění materiálu na místě.

S ohledem na výše uvedené byla pokusně ve spolupráci se zhotovitelem akce a libereckým lomem pro park Clam-Gallasů vytříděna a použita frakce běžně lomem nedodávaná.

Vzhledem k tomu, že výsledek splnil při pokládce naše očekávání, bude nový materiál dále zkoumán a případně používán i při dalších opravách perkových povrchů. Zátěžovou zkouškou bude samozřejmě první silnější déšť.

Pro informaci uvádíme, že opravy povrchů jsou či budou prováděny nejen v parku Clam-Gallasů, parku Prokopa Holého, parku Paměti národa, ale i např. v rochlickém parku u Kostela sv. Jana Křtitele, či v parku Petra Bezruče v Lidových sadech. V neposlední řadě budou opraveny také mlatové cesty ve Zborovské rokli.

Nastavení cookies