07.06.2024

Rekonstrukce dřevěné protihlukové stěny nad ulicí Vratislavická

Odbor ekologie a veřejného prostoru má mimo jiné v gesci dětská hřiště a sportoviště.

V roce 2022 bylo dokončeno nové dětské hřiště v ulici Burianova a v letošním roce došlo k instalaci nových herních prvků na nedaleké dětské hřiště nad ulicí Vratislavická. Toto hřiště odděluje od frekventované komunikace poměrně dlouhá protihluková zeď, která již pomalu ale jistě přestávala plnit svoji funkci. Aby byl nadále zajištěn bezpečný provoz na přilehlém hřišti, přistoupil odbor EP k její obnově. V rámci rekonstrukce tak došlo k odstranění a likvidaci stávajícího dřevěného obložení, byla obroušena a natřena ocelová konstrukce, dále byly opraveny části opěrné zdi z betonových prvků a v neposlední řadě bylo osazeno nové dřevěné obložení.

Nastavení cookies