12.12.2022

Práce na kontejnerových stáních

Odbor ekologie a veřejného prostoru každoročně zvelebuje několik kontejnerových stání, které tvoří nedílnou součást veřejného prostoru.

Kontejnerová stání jsou v Liberci tvořena různým technickým řešením. Zatímco v některých částech jsou pro kontejnery vybudovány pouze zpevněné plochy, v jiných jsou historicky postavené mohutné přístřešky. O každý typ je však nutné se starat, proto i v letošním roce byla necelá desítka stanovišť opravena a zkapacitněna.

Nových zpevněných ploch se dočkala stanoviště v ulicích: Haškova, Chelčického, Olbrachtova, Puškinova, Stromovka, Uhlířská a V Rokli. U jednotlivých stání byla odstraněna původní nevyhovující plocha, kterou nahradila nová dlažba s nájezdovou obrubou pro jednodušší manipulaci s kontejnery obsluhou svozové společnosti.  Opraven byl také zahořený přístřešek v Dobiášově ulici.

Nastavení cookies