02.10.2023

Oprava sousoší Přátelství dětí

Město Liberec je známé mimo jiné i díky rozmístění různých uměleckých prvků, děl, soch a plastik, nacházejících se prakticky po celém území města.

Jedním z nich je i sousoší nazvané Přátelství dětí, instalované v roce 1989 k ZŠ Kaplického v Liberci – Doubí. Autorem této cínové figurální plastiky je akad. soch. Petr Skála.

Bohužel čas se na díle projevil negativně a zástupci ZŠ Kaplického požádali město Liberec o obnovu tohoto uměleckého díla. Na soše byly místy hluboké trhliny, mechanická poškození, v partiích rukou a nohou malých dětí byl odhalen vnitřní nosný materiál, původní cínový plech byl druhotně opatřen nátěrem stříbrné barvy.

Odbor ekologie a veřejného prostoru se tak spojil s autorem díla, který navrhnul postup a rozsah prací, přičemž dílo bylo nejprve odborně demontováno, odvezeno do ateliéru a restaurováno. Byla doplněna chybějící modelace (sochařská hlína, sádrová forma, modelace cínu), došlo k osazení rekonstruované modelace, k opravě prasklin na plastikách, opravě patinace a kotevních želez, opravě betonového podstavce a osazení plastiky zpět na místo, do podstavce. Celková cena obnovy činila 102.350 Kč vč. DPH.

Nastavení cookies