20.04.2016
Ing. Jan Gardoň

SDH Vesec

Do výjezdové jednotky hasičů z Vesce se připravuje i první žena
SDH Vesec patří k nejstarším hasičským sborům v Čechách. V příštím roce oslaví jubilejní výročí 150 let od svého založení. Sbor je navíc od poválečné historie nositelem řady vyznamenání i čestných uznání.
Jan Vrabec
Úctyhodných 150 let oslaví v příštím roce SDH Vesec, který patří v Čechách mezi nejstarší sbory dobrovolných hasičů vůbec. Jeho výjezdová jednotka má čtrnáct členů s různými kvalifikacemi. Zajímavostí je, že do výjezdové jednotky veseckých hasičů se připravuje i první žena v Liberci – Anna Mikezová, která je hlavní vedoucí dětského kroužku mladých hasičů. „Těm pak bude moct předávat své zkušenosti ze zásahů, a kdo ví, jednou se z dětí od ‚Áni‘ (jak ji říkají děti, ale i někteří dospělí) můžou stát profesionální hasiči,“ komentoval velitel vesecké výjezdové jednotky Richard Michna. Z vybavení na zásahovou činnost, pořízeného Magistrátem města Liberec, má jednotka k dispozici cisternu CAS 20 na podvozku LIAZ 101, která letos prochází větší opravou, dopravní automobil AVIA s požární stříkačkou PS 12, přetlakové dýchací přístroje Dräger, zásahové oděvy, kukly, rukavice, obuv, přilby, radiostanice Motorola, plovoucí a kalová čerpadla, motorové a rozbrušovací pily a další věcné prostředky požární ochrany. Zázemí mají Vesečtí v budově hasičské zbrojnice, kterou si v rámci akce „Z“ sami postavili. Budova je v majetku města a hasiči si ji za finančního přispění magistrátu udržují a neustále vylepšují. „Všichni členové výjezdové jednotky se pravidelně účastní taktických a prověřovacích cvičení a odborné přípravy. Tu máme jednou týdně ve středu, kterou úročíme při náročných zásazích, jako jsou požáry, záchrana a odstraňování následků přírodních katastrof, likvidace ekologických havárií atd. Jednotka mimo jiné spolupracuje i s Vodní a potápěčskou záchrannou službou Liberec, zvláště při výcviku na vodní hladině,“ konstatoval Richard Michna s tím, že tři stateční z vesecké jednotky se v zimě v zásahovém obleku vrhli do vysekané díry v ledu a vyzkoušeli si záchranu tonoucího. „Na vlastní kůži tak poznali, že v ledové vodě vydrží maximálně pět minut,“ poznamenal velitel jednotky. Sbor, který má 81 členů (19 žen, 56 mužů a 12 dětí), se pak stejně jako ostatní významně podílí na akcích a společenském životě ve své lokalitě. „Spolupracujeme i s občanským sdružením D.R.A.K., které pomáhá handicapovaným dětem. Každý rok s nimi pořádáme setkání na naší zbrojnici. Dále se podílíme na pořádání pálení čarodějnic v centru Kašpar a novou tradicí je dětský den pořádaný Radou dětí a mládeže Libereckého kraje, na němž předvádíme naši techniku, materiál a soutěž v sestřelování plechovek vodním proudem z džberové stříkačky. S kolegy z Pilínkova pak tradičně zabezpečujeme Liberecký jarmark a Benátskou noc pořádanou v areálu ve Vesci,“ uvedl starosta SDH Vesec Vladimír Maxa s tím, že vesečtí hasiči mají i bohatý kulturní život. Dříve pořádali hasičské bály, nyní organizují v hasičské zbrojnici dvě zábavy do roka – Josefovskou a Mikulášskou. Jezdí také na výlety a zájezdy. SDH Vesec, založený v roce 1865, je od poválečné historie nositelem řady vyznamenání i čestných uznání, a to jak od hasičských, tak i od jiných institucí. Nejvyšší hasičské vyznamenání Zasloužilý hasič mají dva členové, z toho i jedna žena (první v kraji, jediná v okrese). V požárním sportu letos patřil SDH Vesec k nejlepším v okrese Liberec, a to jak v kategorii mužů, tak i v kategorii žen. Pět členů má nejvyšší kvalifikaci rozhodčího v požárním sportu, z toho dvě jsou ženy.

Nastavení cookies