21.02.2024
Jan Král

Rada města vyhlásila konkurzy na ředitele základní škol

Stejně jako před šesti lety, tak i v letošním roce vyhlašuje Rada města Liberec konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ ředitelky základních škol.

Ještě do letních prázdnin tak uskutečníme 10 konkurzů, na podzim pak další 3. Zbývajících sedm ředitelů bude svoje funkce obhajovat až v letech 2025 a 2026, poslední dva dokonce v roce 2029, protože nově nastoupili teprve loni.

Prvních deset konkurzů se týká těchto škol:

Informace o konkurzních řízeních a veškeré náležitosti jsou uvedeny na úřední desce - odkazy u uvedené školy.
Přihlášky je nutné podat do 21. března 2024.

Souběžně se ZŠ jsou vyhlášeny také konkurzy na místa dvou ředitelek mateřských škol, které se rozhodly své funkce uvolnit:

U ostatních MŠ stejně jako v minulosti automaticky funkční období prodlužujeme o dalších šest let.

Nastavení cookies