23.10.2023
Jana Kodymová DiS.

Občané se aktivně zapojují do zlepšení života ve městě. Přišli diskutovat na veřejné fórum

Šesté veřejné fórum proběhlo ve středu 4. října odpoledne, v Kavárně Pošta v Liberci. Do tvorby akčního plánu na vytipování největších problémů Liberce se letos zapojilo 84 účastníků.

Veřejné fórum Zdravého města je jednou z klíčových metod zapojování veřejnosti do rozhodování. V termínu od 15. listopadu do 15. prosince 2023 budou výsledky z říjnového setkání ověřeny elektronickou anketou a také prostřednictvím Zpravodaje Liberec a na sociálních sítích města.

„Považuji za velmi důležité mluvit pravidelně s občany o tom, co konkrétně je ve městě trápí, co jim chybí, nebo naopak, co by sami rádi prosazovali. Veřejná fóra jsou pro nás jedním z nástrojů, jak s lidmi komunikovat a stanovit si některé priority, co bychom měli a proč v Liberci měnit, upravit. A chceme jít ještě dále. Zvažujeme provést i rozsáhlejší průzkum a posbírat při něm názory větší skupiny občanů, abychom lépe věděli, co je štve nebo naopak baví,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Na říjnové veřejné fórum přišli s veřejností diskutovat politici a zástupci jednotlivých odborů. Přítomné přivítal náměstek primátora a zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a Zdravé město Liberec Jan Hruška, který připomněl podněty z minulého fóra  z roku 2021. Následovaly informace o stavu jejich řešení.

Mým cílem je zapojovat veřejnost do chodu města. Veřejné fórum je jednou z cest, jak dát Liberečanům prostor se vyjádřit, co by se mělo ve městě zlepšit a na co se má radnice zaměřit. Jsem rád, že se setkání zúčastnilo tolik aktivních lidí a doufám, že do ankety o hlavních prioritách se zapojí ještě více občanů. Výsledky totiž poslouží jako podklad pro budoucí směřování Liberce,“ uvádí Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Veřejné fórum probíhalo pod odborným vedením facilitátorky Národní sítě Zdravých měst Dany Divákové. U každého tematického diskuzního stolu byl přítomen odborný garant a zapisovatel.

Diskuzní stoly podle témat: 

1. Doprava a parkování

2. Životní prostředí a veřejný prostor

3. Ekonomika a rozvoj města

4. Sociální služby a bytová politika

5. Zdraví a zdravý životní styl a sport

6. Kultura, volný čas a cestovní ruch

7. Klimatický stůl

Občané podávali u jednotlivých stolů podněty, z nichž byla hlasováním během fóra vybrána hlavní témata. V první fázi mohl každý z účastníků dát dva hlasy formou čárky libovolnému podnětu přímo u tematického stolu, a tím určit pro každou oblast dva, které postoupí dál. Ze všech oblastí dohromady se tedy sešlo celkem 14 námětů, které byly zapsány na souhrnné hlasovací archy.

V druhé fázi hlasování mohl každý účastník u souhrnných hlasovacích archů udělit dva hlasy těm podnětům (bez ohledu na tematický okruh), které považuje za nejdůležitější. Dva hlasy bylo možné udělit každý jinému tématu, nebo také oba pouze jednomu. Hlasy byly účastníkům poskytnuty v podobě dvou nalepovacích bodů při registraci u vstupu spolu s informačními materiály. Přítomní v závěru fóra tímto hlasováním určili pořadí závažnosti podnětů.

Doplňkovým programem byla vývěska s návrhy do Participativního rozpočtu 2023.

Podněty občanů vzešlé z Veřejného fóra v Liberci 2023

 1. Doprava a parkování
 • Využít 57 parkovacích míst ve Fibichově ulici během pracovního týdne, prázdných pro studenty TUL.  (3)
 • Bezpečnost chodců na chodnících vůči cyklistům – kola, elektro koloběžky. (7)
 • Bezpečnost trasy pro cyklisty, hlavně podél dopravně zatížených komunikací (16)
 • V projektu oprav komunikací řešit dle možností i rozšíření parkovacích míst (např. Sněhurčina ul.) (3)
 • Po celé ulici Hejnické přechody pro chodce, na každé autobusové zastávce (8)
 • Krytá zastávka Vrchlického (2)
 • Posílení linky 26 v dopoledních hodinách, kdy chodí děti ze školy (Kr. Studánka) posun jízdního řádu. (4)
 • Opravdové vedení DPMLJ místo krizového managementu (2)

 

 1. Životní prostředí a veřejný prostor
 • Neprojednání I. Etapy revitalizace sídliště rychtářská s občany – nefunkčnost (1)
 • Odkládání bioodpadu v ul. Pod Sadem míru – svoz bioodpadu (1)
 • Nechceme zřízení památkové zóny Liebiegovo městečko (4)
 • Problém s vypouštěním zápachu ze závodu spol. RAWI (Růžodol I) (1)
 • Ulice Polní – Lesík problém s nepořádkem (0)
 • Drtička odpadu – prašnost Růžodol I (2)
 • Podpora pěší a cyklistické dopravy (6)
 • Kvalitní údržba zeleně od TSML – U Opatrovny (10)
 • Zklidnění historického centra od automobilové dopravy (18)
 • Více zeleně v centru stromy v ulicích (Benešovo nám., Pražská ul.,5. května ul., 1. máje ul.) (12)
 • Více prostoru pro chodce ve městě a méně pro auta např. Husova, 5. Května (9)
 • Revitalizace Sokolského náměstí (1)
 • Osvětlení cyklostezky úsek od Slovanu (8)
 • Regulace reklamního smogu v autobusech (6)
 • Zkultivování zeleně a veřejného prostoru kolem cyklostezky u Slovanu k jízdárně a dále (0)

 

 3.  Ekonomika a rozvoj města

 • Konzultace oprav budov bez památkové ochrany s národním památkovým ústavem (2)
 • Navýšení rozpočtového určení daní (12)
 • Revitalizace brownfieldů v majetku města (19)
 • Efektivní řízení městských společností (6)
 • Informační tok pro občany jasné informace v: zpravodaji dlouhodobě – lze zadat email pro dostávání aktuálního dění.   – že existuje aplikace Liberec + doplnit
 •  

4. Sociální služby a bytová politika

 • Pobytové zařízení pro nízkopříjmové osoby a nemohoucí a seniory (7)
 • Poskytování ošetřovatelské péče bezdomovcům (3)
 • Rozšíření kapacity noclehárny a služeb denního centra (2)
 • Rozšíření městských bytů i bezbariérových (14)
 • Navýšení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (1)
 • Promítnutí vítězného bodu do rozpočtu města a k realizaci (0)
 • Reinvestice vybraného nájemného zpět do bytového fondu (1)
 • Vznik nové služby pro uživatele alkoholu (návazná služba na k. Centrum) (0)
 • Ordinace pro nízkopříjmové a sociálně vyloučené (zubaři, praktici) (2)

 

  5. Zdraví, Zdravý životná sty a sport

 • Řešení nedostatku lékařů v Liberci pomocí vytvoření náborových podmínek (byty, náborové příspěvky) (18)
 • Řešení koncepce sportovního areálu Vesec s ohledem na kvalitu života místních obyvatel (2)
 • Otevření školních hřišť pro veřejnost (15)

 

6. Kultura, volný čas a cestovní ruch

 • Trvalý rozvoj + propagace cyklistické infrastruktura v rámci cestovního ruchu (8)
 • Více kultury pro mladé 20 – 30 let (3)
 • Kvalitní volný čas pro mládež street work (9)
 • Informační cedule pro turisty PL, DE (8)
 • Legální plochy pro street art (9)

 

7.  Klimatický stůl

 • Komunitní energetika (OZE) (15)
 • Osvěta (2)
 • Cirkulární ekonomika (4)
 • Mikromobilita (4)
 • Alternativní paliva v dopravě (3)
 • Nerozšiřování SKI AREÁLU JEŠTĚD (13)
 • Efektivní nakládání s vodními zdroji na příklad  zasněžování (1)
 • Nová paradigma vody
 • Inteligentní řízení spotřeby vody (3)
 • Druhotné využívání odpadů (5)
 • Bioplynová stanice  (2)

 

Ověření priorit z fóra následnou anketou mezi občany

Všech 14 témat z Veřejného fóra bude ověřeno mezi širokou veřejností elektronickou anketou na platformě Mobilní rozhlas a také tištěnou formou ve Zpravodaji Liberec. Aby nedošlo k ovlivnění výsledku ověřovací ankety, nebude u návrhů uvedeno pořadí z fóra. Každý respondent bude mít k dispozici dva hlasy, které může věnovat buď dvěma různým námětům, nebo dát oba hlasy jednomu. Může také použít pouze jeden a druhý neudělit. Cílem je ověřit, jak vnímá tyto náměty širší liberecká veřejnost a určit, zda se jejich pořadí prolíná. Průnikem bude definitivně potvrdit, které podněty by mělo vedení města řešit prioritně. Podle metodiky se porovnává pořadí témat z Veřejného fóra s pořadím v anketě. Jako výsledek ankety se bere součet obou verzí (elektronické i tištěné). Ověřenými prioritami se chápou témata, která se umístí na fóru i v anketě do 10. místa.

Ověřovací anketa proběhne od 15. 11. 2023 do 15. 12. 2023. Anketní šetření bude podpořeno sociálními sítěmi a Zpravodajem.

Finální témata z předchozích ročníků

2021

 1. Rekonstrukce bazénu, navýšit počet bazénů v Liberci
 2. Zajistit rychlé vlakové spojení Praha – Liberec
 3. Zajistit veřejné WC v centru s provozem nonstop
 4. Vytvořit nové terénní a odlehčovací sociální služby pro seniory s vysokou mírou podpory a pro osoby s duševním onemocněním
 5. Spojení cyklostezek – propojení už hotových úseků
 6. Využít dominanty města (např. zámek) pro kulturní akce
 7. Zachovat občanskou vybavenost a možnost volnočasové aktivity v rámci výstavby soc. bydlení na Žižkově, dostatečně informovat obyvatele
 8. Podpořit přirozený pohyb venku, cesty do školy, práce, volnočasové aktivity - jízda na kole a chůze
 9. Zajistit bezpečnost v lokalitě Fügnerova
 10. Propojit parkové plochy v centru

 

 

2019

 1. Zlepšit možnosti parkování v okolí sídlišť a autobusového nádraží
 2. Revitalizovat rekreační vodní plochy (přehrada, Teich, Lesní koupaliště)
 3. Revitalizovat Papírové náměstí
 4. Vybudovat a rozšířit síť cyklostezek, např. podél Nisy
 5. Omezit individuální automobilovou dopravu v centru města
 6. Obnovit a využívat brownfields
 7. Vytvořit kvalitní centrální prostor v městských čtvrtích, lepší vybavenost
 8. Navýšit kapacitu míst v domovech pro seniory

 

 2018

 1. Vyřešit situaci s bezdomovci a nepřizpůsobivými v centru
 2. Zkrátit dobu uzavírek (návaznost prací, kratší termíny)
 3. Rekonstrukce městského bazénu
 4. Řešit návaznost cyklostezek
 5. Revitalizace liberecké přehrady
 6. Zlepšení fungování stavebního úřadu
 7. Rekonstrukce amfiteátru
 8. Podpora venkovních volnočasových aktivit dětí

 

 

Financováno ze zdrojů Evropské unie, program Horizont Evropa, projekt CapaCITIES .

 

 

Nastavení cookies